Logo
Print this page

Občina Cerkvenjak praznuje: Podelitev nagrad in občinskih priznanj

Foto: Maksimiljan Krautič Foto: Maksimiljan Krautič

Med 3. in 26. junijem Občina Cerkvenjak praznuje 24. občinski praznik. Osrednja slovesnost je potekala v nedeljo v Domu kulture v Cerkvenjaku. V sklopu praznovanja so pripravili približno 40 različnih kulturnih, športnih, družabnih, strokovnih in drugih zanimivih druženj občanov in gostov. Na slavnostni prireditvi so nagradili najboljše učence, dijake, diplomante različnih fakultet ter podelili občinska priznanja posameznikom, društvom, podjetnikom in zaslužnim občanom.

31Foto: Maksimiljan Krautič

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je na slovesnosti izpostavil nekaj večjih pridobitev, ki so zaznamovale čas od lanskega pa do letošnjega praznovanja občinskega praznika. Med njimi so infrastrukturni projekti, predvsem izgradnja manjših odsekov lokalnih cest v Andrencih, Stanetincih, Čagoni in Cogetincih ter vodovoda v delu Župetincev, Ivanjskem Vrhu in delu Cogetincev, energetska sanacija OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, ureditev ceste, pločnika in javne razsvetljave do ŠRC, ki je pripomogla k varnosti udeležencev, ki koristijo te športne površine.

»Za režijski obrat občine so v Poslovno obrtni coni Brengova razširili skladiščne površine, nabavili poltovorno vozilo Iveco in nekaj strojne opreme. Zagotovili smo še sredstva za odkup zemljišča in starejše hiše Doklovih v neposredni bližini šole in vrtca, kjer urejamo prepotrebno parkirišče in pozneje še lokalno tržnico ter polnilnice za električne avtomobile. Poleg tega smo v proračunu za letošnje leto zagotovili tudi sredstva za odkup prostorov za lekarno Špringer v novem trgovsko – poslovnem objektu na bivši Zimičevi domačiji,« je povedal župan.

V načrtu razvojnih programov Občine Cerkvenjak številni projekti

Župan Žmavc je dejal, so v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in sofinanciranja projekta dograditve vrtca. Povedal je, da jih navdaja z optimizmom dejstvo, da se število prebivalcev z leti povečuje.

»Po zadnjih statističnih podatkih se nam število prebivalcev nenehno povečuje in postali smo občina s pozitivnim migracijskim saldom ali da priselitve presegajo odselitve,« je dodal Žmavc.

V načrtu razvojnih programov je v sklopu Občine Cerkvenjak, še kar nekaj idejnih projektov, od nadaljevanja 2. faze izgradnje Vitalin parka, ureditev razgledne ploščadi na stolpu gasilskega doma, ureditev pohodniških in kolesarskih poti.

»Za pomoč starejšim, ki nimajo lastnega prevoza za najnujnejše opravke, smo letos skupaj z Društvom upokojencev Cerkvenjak pristopili k projektu Prostofer, ki ga izvaja Zavod zlata mreža. Kot ste že tudi lahko opazili, sta dvorana našega Kulturnega doma in oder dobila novo podobo, ki smo jo obnovili preko projekta LAS Ovtar Slovenske gorice. Prav tako smo letos obnovili fasado in zamenjali vhodna vrata na Zdravstveni postaji v Cerkvenjaku. Za potrebe turistične promocije pa smo v centru občine skupaj z društvom Krdebač namestili interaktivno tablo v okviru projekta »Cerkvenjak na dotik«, je še dodal župan. Še naprej bodo usmerjeni v to, da zagotovijo svojim občanom vse, kar potrebujejo za normalno življenje in delo.

4Foto: Maksimiljan Krautič

Podelitev nagrad in občinskih priznanj

Osrednja proslava ob občinskem prazniku je potekala v dvorani Doma kulture v Občini Cerkvenjak, na kateri so nagradili najboljše učence, dijake, diplomante različnih fakultet ter podelili občinska priznanja posameznikom, društvom, podjetnikom in zaslužnim občanom. Županovo petico za izjemne dosežke v času osnovnošolskega izobraževanja je prejela Katrin Borko. Občina Cerkvenjak je podelila Denarno nagrado Zali Breznik za doseženi odlični splošni učni uspeh, v vseh letnikih izobraževanja, II. gimnazije Maribor ter Nataši Molnar za doseženi odlični splošni učni uspeh, v vseh letnikih izobraževanja, Srednje šole za prehrano in živilstvo, Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Občina Cerkvenjak je podelila Denarno nagrado tudi Anžetu Peklarju za pridobljeni strokovni naslov: Magister inženir kemijskega inženirstav, Niki Blažič za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirana sociologinja (UN), Urški Blažič za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirana sanitarna inženirka (UN), Jani Pučko za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirana fizioterapevtka (VS), Katji Šuta za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirana organizatorka turizma (VS), Melaniji Bračko za pridobljeni strokovni naziv: Ekonomistka, Davidu Viragu za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirani inženir gradbeništva (UN), Blažu Govediču za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirani ekonomist (UN), Alešu Rojku za pridobljeni strokovni naslov: Diplomirani ekonomist (VS), Žanu Klajnošek za pridobljeni strokovni naslov: Inženir varstva okolja in komunale.

Priznanja župana so prejeli Aleš Bezjak za aktivno in uspešno vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak in dobro sodelovanje z Občino Cerkvenjak, Anton Anžel za aktivno in uspešno vodenje Čebelarskega društva Ivan Jurančič Cerkvenjak in promocijo čebelarstva v Občini Cerkvenjak, Ludvik Kramberger za dolgoletno aktivno spremljanje in poročanje o dogodkih v Občini Cerkvenjak, Alojz Zorko za dolgoletno aktivno vodenje Turističnega društva Cerkvenjak in organizacijo povork s prikazom starih običajev, Kmetija Plohl za uspešno promocijo in trženje lastnih ekoloških produktov s kmetije in dobro sodelovanje z Občino Cerkvenjak, Franc Bratkovič za dolgoletno aktivno spremljanje in poročanje o dogodkih v Občini Cerkvenjak, uspešno vodenje Krajevnega združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak ter delo v društvih.

Župan Marjan Žmavc je Spominski Grb Občine Cerkvenjak podelil poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, g. Francu Brezniku za dolgoletno uspešno sodelovanje z domačimi društvi in pomoč pri realizaciji nekaterih projektov v Občini Cerkvenjak. Za dobro sodelovanje med občinama in v znak spoštovanja, je župan Občine Cerkvenjak podelil vino z Johanezove trte, županu Občine Radlje ob Dravi, mag. Alanu Bukovniku. Izmed občinskih priznanj je Plaketo Občine Cerkvenjak prejelo Frizerstvo, Silva Toplak s.p. za uspehe na področju gospodarstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev in dosežke na področju družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost Občine Cerkvenjak.

Za uspehe na področju gospodarstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev in dosežke na področju družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost Občine Cerkvenjak, je Plaketo Občine Cerkvenjak prejelo tudi Avtoprevozništvu in izdelovanje drobnih kovinskih predmetov, Marjan Fekonja s.p. ter  Amomont d.o.o., Jože in Rosvita Mihorič za uspehe na področju gospodarstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev in dosežke na področju družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost Občine Cerkvenjak. Za uspehe na področju turizma, kakovost ter tržno zanimivost storitev in dosežke, ki so pomembni za prepoznavnost Občine Cerkvenjak, je Plaketo Občine Cerkvenjak prejel tudi Silvo Trinkaus.

Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak, sta Zahvalo Občine Cerkvenjak prejela Stanko Žmavc ter Franc Čeh, ki je Zahvalo prejel za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak.

Bronasti Grb Občine Cerkvenjak za uspehe v zadnjem obdobju na področju društvenih dejavnosti, kakor tudi pri prepoznavnosti kraja in kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno delo, je prejel Dejan Žmavc. Srebrni Grb Občine Cerkvenjak za pomembne dosežke na področju društvenih dejavnosti, kakor tudi pri prepoznavnosti kraja je prejel Rudolf Druzovič. Za pomembne dosežke na področju društvenih dejavnosti in športa, kakor tudi pri razvoju in prepoznavnosti kraja, je Srebrni grb Občine Cerkvenjak prejel Mirko Kozar. Zlati Grb Občine Cerkvenjak je za izjemno uspešno delovanje društva in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak ter nesebično društveno delo, prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak.

5Foto: Maksimiljan Krautič

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 20 junij 2022 16:40
Copyright © 2021 Kreativna PiKA d.o.o. Vse pravice pridržane.