zombi 2

Vpis

V OŠ Voličina se bodo ogrevali z geotermalnimi sondami

Foto: Anita Grgić Foto: Anita Grgić

V Občini Lenart znatna proračunska sredstva namenjajo za predšolsko in šolsko dejavnost. Po besedah župana mag. Janeza Krambergerja v Osnovni šoli Voličina trenutno poteka energetska sanacija, v načrtu pa sta tudi gradnja prizidka pri OŠ Voličina ter OŠ Lenart in gradnja vrtca v Selcih. »Lenart se širi, veliko mladih družin prihaja. Načrtujemo, da bomo v letu 2023 v OŠ Lenart imeli tri paralelke, torej, da bomo imeli v vsakemu izmed devetih razredov devetletke po tri razrede,« razlaga mag. Kramberger.  Po njegovih besedah, v Osnovni šoli Voličina največji problem predstavlja prostorska stiska. »Že pred časom smo začeli načrtovati prizidek v Osnovni šoli zaradi prostorske stiske in sedaj smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Računam na to, da bomo ta prizidek v prihodnjem letu 2023 tudi končali,« razlaga Kramberger.

Janez Kramberger Obnova OŠ Voličina

V OŠ Voličini in telovadnici se bodo ogrevali z zemeljsko energijo z geotermalnimi sondami

V Osnovni šoli Voličina trenutno poteka konkretna investicija, ki zajema energetsko sanacijo ter zamenjavo energentov in svetil. »Vsi večstanovanjski objekti in javni prostori v Lenartu se ogrevajo na biomaso, v OŠ Voličina pa je še vedno ogrevanje na kurilno olje. V tem letu smo uspeli na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobili sredstva, da lahko s partnerjem uredimo energetsko sanacijo z zamenjavo energenta. V prihodnjem šolskem letu v septembru, bo investicija končana. Takrat se bosta celotna šola in telovadnica pozimi ogrevali z zemeljsko energijo z geotermalnimi sondami in hladili v poletnem času,« razlaga Kramberger. »Pred časom je bilo izvrtanih 15 sond, okoli 120 metrov globoko v zemljo, iz katere se bo črpala toplota, ki bo ogrevala šolo in telovadnico. Telovadnica je v sklopu tega projekta pridobila novo izolacijsko fasado, s čimer se bo znatno zmanjšala poraba energije. V sklopu tega projekta smo zamenjali svetila z varčnimi LED svetilkami in na tak način bo zmanjšana poraba energije. Našemu partnerju in podjetju Plistor, ki je vložilo svoja sredstva v ta projekt, bomo 15 let plačevali energijo, enako, kot jo plačujemo zdaj, ko se potratno ogrevamo na kurilno olje. Po 15-ih letih pa bo celotna investicija prešla v last Občine Lenart in bo znatno nižja cena ogrevanja. Življenjska doba te investicije je, tako so nam povedali, okoli 30 oz. preko 35 let,« doda Kramberger.

V načrtu tudi gradnja vrtca v Selcih

V vrtcu Lenart in Voličina se trenutno ne spopadajo s pretirano prostorsko stisko, v prihodnosti načrtujejo sanacijo. »Zaenkrat je zadeva obvladljiva, v bodoče pa ju bomo najbrž morali obnoviti. V Voličini imamo nekaj prostora, ki bi ga lahko izkoristili tudi za vrtec. V načrtu pa je tudi gradnjo vrtca v Selcih, za katerega imamo že pripravljeno idejno zasnovo. V Selcih je bil v takratnem jugoslovanskem prostoru prvi podeželski vrtec, ki je bil urejen v eni stanovanjski hiši bivše kmetije, ki je dotrajana. Načrtujemo, da bomo v roku enega leta ali dveh na tistem mestu zgradili sodoben 4-oddelčni vrtec,« pove Kramberger.

Nazadnje urejeno: sreda, 03 avgust 2022 13:47