banner fiskars2

Vpis

V občini Lenart imenovali člane stalnih delovnih teles občinskega sveta

Foto: arhiv občine Foto: arhiv občine

Sredi decembra so se na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart sestali izvoljeni svetniki in svetnice, ki so imenovali predsednike in člane stalnih delovnih teles občinskega sveta.

Župan mag. Janez Kramberger je navzoče seznanil z imenovanjem Mojce Guzej za vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave. Na kratko je predstavil investicijo izgradnje čistilne naprave, za katero so pridobili uporabno dovoljenje. Povzel je tudi investicije, ki so v zaključni fazi - ureditev trga v Voličini in cimprače na Zavrhu ter gasilski dom Voličina. Svetnike je seznanil tudi z investicijo izgradnje kolesarskih povezav na širšem območju Slovenskih goric, ki bo zaključena v prvi polovici letošnjega leta.

Župan je svetnike in svetnice seznanil tudi, da je že imenoval dva podžupana, in sicer: Francija Ornika iz Slovenske ljudske stranke in Gregorja Radoho iz Slovenske demokratske stranke.

Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora po novem sestavljajo predsednik Silvo Muršec in člani Maksimiljan Šuman, Gorazd Voglar, Gregor Širovnik, Peter Golob, Mitja Mesarič in Alojz Breznik. V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance so bili imenovani predsednik Aleksander Krajnc in člani Franc Ornik, Silvo Muršec, Marko Novak, Beno Puntnar, Anton Holc ter članica Simona Capl. Odbor za družbene dejavnosti bodo sestavljali Gregor Radoha, Jožica Krajner, Gregor Muršec, Damir Jelenko, Jelica Kamenšak in Sabina Ferk s predsednico Petra Krepek Cafnik na čelu.

V Statutarno pravno komisijo so bili imenovani predsednica Ksenija Ilich in članice Mojca Čep, Lidija Krebl, Saša Firbas ter člani David Maguša, Aleš Smerdelj in Jožef Kramberger.

Svetniki in svetnice so imenovali še člane in članice Nadzornega odbora Občine Lenart, ki ga sestavljajo: Metod Škerget, Andreja Markuš, Gabrijela Škamlec, Andrej Kocbek, Janez Bračič, Sabina Postružnik in Rastko Hafner.

Občina Lenart je razdeljena na dve krajevni skupnosti - Lenart in Voličina.
Krajevno skupnost Lenart bodo, kot so izvolili občani in občanke na zadnjih lokalnih volitvah, zastopali Jožef Kramberger in Boštjan Fras iz Slovenske demokratske stranke, Gorazd Voglar iz Socialnih demokratov, Nataša Maguša Lorber, Vincenc Rop, Helena Dolajš, Petra Krepek Cafnik, Natalija Hojs, Andreja Bunderla, Saša Firbas, Gregor Polanec iz Slovenske ljudske stranke ter Beno Puntnar, Gregor Muršec, Robert Ketiš, Mitja Mesarič in Maksimilijan Perko, katerih predlagatelj je Petra Muršec s skupino volivcev. Predsednica sveta KS Lenart je Petra Krepek Cafnik.
Krajevno skupnost Voličina pa bodo gradili Zdravko Capl in Zvonko Čuček iz Slovenske demokratske stranke, Gregor Simonič, Sara Damiš, Zdenko Stergar in Igor Kmetič predlagateljice Petre Muršec s skupino volivcev ter Feliks Kranvogel, Franc Bezjak, Drago Kurnik, Mitja Grajfoner in Zvonko Čuček iz Slovenske ljudske stranke. Predsednik KS Voličina je Mitja Grajfoner.

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 23 januar 2023 15:34