banner fiskars2

Vpis

Nepravilno parkiranje vozil na Jurovski cesti: kdo je odgovoren?

Foto: Zmago Šalamun Foto: Zmago Šalamun

V mesecu požarne varnosti so gasilci PGD Lenart v stanovanjskem bloku, ki so ga takrat še gradili, izvedli gasilsko vajo, in sicer simulacijo požara osebnega vozila v garažnih prostorih. »Žal smo naleteli na težavo zaradi zaparkiranosti oziroma celo popolne »zadelanosti« dovoznih poti za intervencijska vozila,« so povedali gasilci, ki so se udeležili vaje na Jurovski cesti, in pozvali, da se vozila ne parkirajo na poteh in mestih, predvidenih za intervencijska vozila, saj s tem slabšajo možnost reševanja. Gre za pereč problem, ki se v blokih na Jurovski cesti vleče že dlje časa, stanovalci tarnajo, zato smo se po odgovore obrnili še na pristojne institucije.

Kršitelje lahko oglobita policija in mestno redarstvo

Glede problematike nepravilno parkiranih vozil na Jurovski cesti smo se obrnili na policijsko postajo v Lenartu, kjer so nam pojasnili, da so bili o tem že večkrat obveščeni, kršiteljem pa so že večkrat izdali tudi obvestilo o prekršku, kar je v pristojnosti policije in tudi mestnega redarstva. Na mestnem redarstvu so nam tudi pojasnili, da morajo biti intervencijske poti ustrezno urejene, s pravilno prometno signalizacijo, da je vsem voznikom nedvoumno jasno, da gre za intervencijsko pot, in da lahko redarji ukrepajo v primeru kršitev. »Medobčinsko redarstvo skladu s 3. členom Zakona o občinskem redarstvu nadzoruje varen in neoviran cestni promet v naseljih, in to na vseh javnih površinah. Naloge izvajajo redarji v okviru rednega dela, na teren pa so napoteni tudi takrat, ko posamezniki (stanovalci, obiskovalci, oškodovanci, državni organi ali lokalna skupnost itd.) podajajo neposredne prijave, ker se čutijo ogrožene ali menijo, da so ogroženi njihovi najbližji zaradi napačno parkiranih vozil,« je povedal Uroš Kosi, vodja službe za medobčinsko redarstvo, in na vprašanje, koliko postopkov za prekrške so vodili v prejšnjem letu, odgovoril: »V letu 2022 smo vodili 6 postopkov za prekrške na mestih za invalide, na intervencijskih poteh nismo imeli prijave za lokacijo, ki bi bila pravilno označena kot interventna pot, prav tako pa pri rednem nadzoru nismo naleteli na takšno situacijo, da bi uvedli postopek o prekršku.«

parkiranje 3p Foto: Zmago Šalamun

Težave z napačnim parkiranjem na Jurovski cesti jezi stanovalce

Parkirni prostori pred bloki so tudi parkirišča za službena vozila, avtodome, delavce migrante, delavce iz sosednjih podjetij itd., stanovalci pa zvečer ali čez dan ne pridejo do prostega parkirnega mesta, kar iz dneva v dan stopnjuje nezadovoljstvo. Tako mestno redarstvo kot policija pojasnjujeta, da so parkirni prostori javni oziroma dani v javno uporabo in namenjeni vsem uporabnikom, tako da nihče ni v prekršku. Zadevo bosta torej morala urediti investitor, ki mora ob gradnji zagotoviti dovolj parkirnih mest, in tudi občina, ki bi morala zagotoviti na primer dovolilnice, da bi se jasno vedelo, kdo lahko parkira na teh parkirnih mestih. Čeprav so pred bloki tudi pravilno označena parkirna mesta, namenjena za invalide, se velikokrat zgodi, da tam stoji avtomobil, katerega lastnik ni upravičen, da parkira na omenjenem parkirnem mestu. Najbolj žalostno pa je, da gre za mlade, zdrave ljudi, ki brez sramu in brez kančka solidarnosti zasedejo mesto nekomu, ki ga nujno potrebuje, in se, če jih na to kdo opozori, še spustijo v prerekanje.

parkiranje 1p Foto: Zmago Šalamun

Ker pa je kritika letela tudi na upravnika stanovanjskih blokov, na podjetje Tvoj Dom, d. o. o., je direktor Robert Golob pojasnil, da je uredil vse, kar je v njegovi pristojnosti in kar zakon od njega zahteva: postavili so znak, da gre za intervencijsko pot, saj je v 65. členu Zakonu o pravilih cestnega prometa jasno zapisano, da sta ustavitev in parkiranje prepovedana na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom.

Odgovornost je v prvi vrsti na nas!

Problematika nepravilnega parkiranja na intervencijski poti za »samo pet minutk«, mestu za invalide ali pred vhodom za odlaganje smeti, da niti smetarji ne morejo izprazniti kontejnerjev za smeti, in tega, da je na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki na Jurovski cesti vedno več vozil brez registrskih tablic, službenih vozil ali avtodomov, je v prvi vrsti odgovornost nas samih. Tako arogantno in brezbrižno vedenje veliko pove o nas samih, to, da nas morajo k našemu neprimernemu obnašanju večkrat pozvati policisti ali mestno redarstvo, pa tudi ne spada v nabor vrednot, ki so nas učili starši. Dejstvo je, da gre za bivanje v skupnosti, ki mora stremeti k složnosti in spoštovanju, če kdo tega ni sposoben, pa je morda edina rešitev, da si omisli svoj »vrtiček«, kjer daleč naokoli ne bo nikogar, da bi ga lahko s svojim vedenjem oviral in žalostil. Policisti so tudi povedali, da ob rednem delu ustno seznanjajo stanovalce omenjenega blokovskega naselja s to problematiko, še posebej večkratne kršitelje tovrstnih prekrškov. Ampak ali je res edino, kar nam zaleže, visoka položnica? Močno upajmo, da ne pride do večjega požara ali dogodka, ko bo naš bližnji ali sosed potreboval nujno medicinsko pomoč, a je zaradi vaše arogance ne bo dobil pravočasno … Takrat plačilo globe ne bo pomirilo vašega spanca, zavedajoč se, da je zaradi vas nekdo izgubil življenje.

Nazadnje urejeno: torek, 24 januar 2023 13:30