banner fiskars2

Vpis

Sejem MEGRA gradi trajnostne uspehe

Foto: arhiv sejma Foto: arhiv sejma

"Ob zaključku letošnjega 32. Mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale, obrti in trajnostnih tehnologij lahko ugotovimo, da se slovensko gradbeništvo in industrija gradbenih materialov po krizi v začetku drugega desetletja tega stoletja ponovno postavljata na noge in da je pomembno, da jima pri tem pomagajo institucije in sejem. Na letošnjem sejmu MEGRA so pomembno vlogo odigrale Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov GZS na čelu z direktorjem ter panožne, strokovne in izobraževalne ustanove. Gradbeništvo, povezane dejavnosti in obrt potrebujejo predvsem dobro izobražen kader, ki bo znal s sodobnimi znanji obvladovati najzahtevnejše projekte. Sejem je zato ponudil veliko strokovnih vsebin najvidnejših strokovnjakov različnih profilov in ponudil mladim obiskovalcem številne priložnosti za atraktivne poklice v graditeljstvu. Sejem MEGRA je nakazoval trende, ki jih narekujeta trajnostni razvoj in digitalizacija v gradbeništvu. Gradbeništvo, industrija gradbenih materialov ter strojev in opreme se namreč soočajo z velikimi izzivi, kako z novimi objekti doseči kriterije trajnostnega razvoja, obstoječe objekte pa posodobiti in obenem narediti varne. Sejem MEGRA bo tudi v prihodnje skrbel za promocijo graditeljstva in krepitev njegovega ugleda, zato Pomurski sejem skupaj s člani programskega sveta in predstavniki institucij že pričenja priprave na 33. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale, obrti in trajnostnih tehnologij,« je ob zaključku sejma MAGRA zapisal Janez Erjavec.izposdtavljamo

Sejem MEGRA je od 8. do 11. marca 2023 v Gornji Radgoni predstavil najnovejše možnosti za sodobne, zelene novogradnje, za obnovo stavb in urejanje okolice. Pospeševal je izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje, gradil in posodabljal infrastrukturo, poslovne objekte in domove. Investitorjem je ponudil mojstrske izdelke in storitve, izvajalce pa opremil z vrhunsko mehanizacijo, orodji, opremo in znanjem. Mlade je opozoril na pomen gradbeništva in obrti ter jim ponudil ciljno izobraževanje in zaposlitev.

Pod okriljem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije so se predstavili najpomembnejši slovenski ponudniki gradbenih del in materialov. Izdelke in storitve svojih članov so ponujale Območne obrtno-podjetniške zbornice Pomurja in sekcije Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Poudarki razstavnega programa 185-ih razstavljavcev iz dvanajstih držav so bili na nizkoenergijski in trajnostni gradnji, na energetski in siceršnji sanaciji stavb ter najsodobnejši opremi in znanjih ki to omogočajo.

megra 2

Območne obrtno-podjetniške zbornice Pomurja in sekcije OZS, Pomurska gospodarska zbornica ter Zavod za zaposlovanje so z živimi predstavitvami svojih članov opozorili mlade na možnost zaposlovanja v deficitarnih poklicih. Izobraževalne ustanove so jim predstavile izobraževalne programe in praktična znanja ter jih vabile k izobraževanju v gradbeništvu, obrti in povezanih panogah. V druženju s predstavniki podjetij, združenih v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenih materialov GZS so izvedeli, kje jih čaka zanimiva zaposlitev. Posebej pestro in strokovno dogajanje s predstavitvami dobrih praks je ponudil Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva, petek 10. marca.

Na voljo obiskovalcem so bili brezplačni nasveti ENSVET s področja OVE in URE ter o pridobitvi nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov Eko sklada. Gradbeni inštitut ZRMK je omogočil individualna svetovanja arhitektov in svetovanja o celoviti prenovi stavb, trajnostnem ogrevanju, hlajenju in prezračevanju stavb. V petek in soboto so strokovnjaki iz podjetja Stavbna & Bivalna Biologija odgovarjali na vprašanja o sodobnih bivalnih okoljih v povezavi z zdravstvenimi tveganjih.

Na Mednarodnem tekmovanju mladih slikopleskarjev v okviru evropskega projekta ERASMUS+ Painting Skills Academy so v petek 10. 3. sodelovali tekmovalci iz šestih držav. Potekalo je tudi tekmovanje dijakov in študentov v gradnji mostov iz špagetov ter Kviz za dijake v znanju in različnih veščinah iz gradbeništva.

8. marec je obeležila okrogla miza z uspešnimi predstavnicami gradbeništva. Na sporedu je bila podelitev okoljskih certifikatov »Znak kakovosti v graditeljstvu« in podelitev priznanj inovativnim rešitvam na področju krožnega gospodarstva za leto 2022. 

Četrtkovo dogajanje sta podčrtala strokovni posvet DRC – Združenja na temo ustrezne infrastrukture kot pogoja za večjo prometno varnost ter poslovno srečanje MEET4BUSINESS. Predstavili so se trajnostna embalaža s pomenom njenega recikliranja, proizvodnja in uporaba biooglja ter veščine in znanja trajnostnega grajenega okolja. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je pripravila strokovno srečanje na tematiko prostora, projekta in objekta z osvetlitvijo potrebnih upravnih postopkov in skladnosti s prostorskimi akti občin. 

Petek je bil Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva 2023 z bogatim spremljevalnim programom, pa tudi dan trajnostne gradnje. Pomen lesa v graditeljstvu je podčrtal strokovni posvet »Okoljski vidiki gradiv« v organizaciji Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorata za lesarstvo. Predstavili so se še povezanost eko – krožnega turizma in naravnega načina gradnje, pilotni projekt trajnostne obnove zapuščenih stavb v občini Cankova in Krajinskem parku Goričko, pilotni projekt recikliranja industrijske odpadne vode in trajnostnega ravnanja s komunalnim blatom ter krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj v praksi.

MEGRA 2023 v številkah

Razstavni prostor sejma MEGRA 2023 je skupaj obsegal 9.500 m2 razstavnih površin, od tega 5.000 m2 v halah in 4.500 m2 na zunanjem razstavnem prostoru. Predstavilo se je 185 razstavljavcev iz dvanajstih držav, ki jih je obiskalo 6.500 obiskovalcev.

Nazadnje urejeno: nedelja, 12 marec 2023 14:44