banner fiskars2

Vpis

Podpis pogodbe za izgradnjo 1,2 kilometra kolesarskih povezav

Pogodbo za izgradnjo enostranske dvosmerne kolesarske povezave sta podpisala župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in direktorica podjetja GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. Petra Weindorfer. Foto: Barbara Ribič Pogodbo za izgradnjo enostranske dvosmerne kolesarske povezave sta podpisala župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in direktorica podjetja GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. Petra Weindorfer. Foto: Barbara Ribič

Danes, v ponedeljek, 13. marca, sta v prostorih Občine Lenart župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in direktorica podjetja GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. Petra Weindorfer podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo enostranske dvosmerne kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas na trasi 5 Lenart – Sveta Trojica za območje Občine Lenart. Zbrane je uvodoma nagovoril Srečko A. Padovnik iz Razvojne agencije Slovenskih goric, ki je podpis današnje pogodbe označil za majhen a pomemben kamenček v mozaiku novih kolesarskih povezav.

Podpisana pogodba zajema izvedbo dvosmerne enostranske kolesarske poti vzporedno z regionalno cesto R3-747/4120 Lenart – Sveta Trojica v dolžini 580 metrov širine 2,5 metra od krožišča v industrijski coni v Lenartu proti Sveti Trojici in dokončno ureditev dvosmerne enostranske kolesarske poti v dolžini 638 metrov širine 2,5 metra od podjetja TBP do zaključka trase na meji z Občino Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Ob izgradnji kolesarske povezave pa bo izvajalec zgradil podporne zidove v dolžini približno 50 metrov višine od 0,8 do 2,2 metra, javno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in zaščito komunalnih vodov. Skupna dolžina po pogodbi izgrajene kolesarske povezave bo znašala 1.218 metrov. Omenjena kolesarka se navezuje na kolesarsko povezavo preko Porčiča do Sveta Trojice in naprej preko Oseka, Cerkvenjaka, Svetega Andraža do Trnovske vasi.

Današnjo pogodbo je župan Občine Lenart mg. Janez Kramberger povzel takole:

"Danes smo podpisali še za zadnji odsek kolesarske poti, ki vodi iz naše industrijske cone proti Občini Sveta Trojica. Gre za kolesarsko pot v dolžini dobrih 1200 metrov. S prejšnjim izvajalcem je bilo delo prekinjeno, zato smo morali pogodbo podpisat z drugim izvajalcem. Računamo, da bodo do začetka druge polovice tega leta ta dela končana. Ocenjujemo, da bo investicija konkretno pripomogla k varnosti in trajnostni mobilnosti naše občine."

Na vprašanje o morebitnih posebnostih ali pričakovanih zapletih med gradnjo kolesarskih poti župan odgovarja:

"Gre za podporne zidove in premostitvene objekte. Občina Lenart ima tri reke – Velko, Pesnico in Globovnico – ki jih je potrebno premostiti. Drugače pa so to kolesarske poti, ki večinoma potekajo ob prometnicah v širini 2,5 oziroma 3 metre, brez večjih posebnosti."

podpis kolesarke zemljevid p Zemljevid poteka trase kolesarske povezave.

Pogodbena vrednost teh del je 462.989,75 evra z davkom, skupna vrednost gradnje odseka z oznako 5 za kolesarsko povezavo na območju Občine Lenart pa bo tako, upoštevaje že izvedena dela v fazi 1, znašala 583.009,01 evra z davkom.

Za izvedbo kolesarske povezave na tej trasi je Občina Lenart pridobila sredstva sofinanciranja EU in Republike Slovenije v vrednosti do 291.596,89 evrov. Rok za izvedbo del je do konca junija letos.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

podpis kolesarke 1p Foto: Barbara Ribič

Občina Lenart je nosilna občina v projektu »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, v katerega je vključenih 11 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj. Pomemben deležnik v projektu je tudi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki se je dodatno zavezala izvesti del projekta, ki se nanaša na državno kolesarsko mrežo.

Zaradi obsežnosti projekta, zahtevnosti postopkov in časovnih omejitev za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev, so se občine odločile projekt razdeliti po glavnih trasah na štiri projekte/operacije:

  • 1) Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas,
  • 2) Lenart-Sv. Ana-Trate,
  • 3) Lenart-Benedikt;
  • 4) Jarenina-Lenart-Zg. Senarska;

V okviru teh projektov, kateri bodo zaključeni letos poleti, je predvidena izvedba okoli 60 km lokalnih kolesarskih povezav in dodatnih 23 km v okviru državne kolesarske mreže. Vrednost lokalnih kolesarskih povezav je ocenjena na 15 milijonov evrov, od tega je okoli 11,2 milijona evrov odobrenih sredstev sofinanciranja in sicer 80 odstotkov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 odstotkov iz proračuna Republike Slovenije. Ostala sredstva za izvedbo projekta zagotovijo občine vključene v projekt.

Župana Občine Lenart smo povprašali še o morebitnih načrtih za naprej, se pravi, ali je kak del projekta ostal še za naslednjo finančno perspektivo. 

"V naši občini bomo v tej prvi fazi končali, kar smo si zadali. V sklopu teh občin, s katerimi sodelujemo, pa za drugo fazo načrtujemo še okrog 40 kilometrov kolesarskih poti. Na tak način bodo potem Slovenske gorice pokrite s kolesarskimi potmi, s katerimi se bomo navezali na kolesarsko mrežo v Avstriji; preko Cmureka do Ptuja, iz Radgone preko Kapele in Juršincev proti Ptuju ter iz Šentilja proti Mariboru in naprej preko Lenarta proti Gornji Radgoni," je zaključil mag. Janez Kramberger.

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 13 marec 2023 12:19