banner fiskars2

Vpis

V ZD Lenart pričeli s pripravljalnimi deli za nadzidavo prizidka

Včeraj, 13. marca, so v lenarškem zdravstvenem domu pričeli s pripravljalnimi deli za nadzidavo prizidka zahodnega trakta. Z investicijo Zdravstveni dom Lenart pridobiva dodatnih nekaj manj kot 600 m2 uporabnih površin, ki bodo namenjene izvajanju zdravstvenega varstva na primarni ravni. Spomnimo, da sta župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in direktor podjetja Gradnje Lenart d.o.o. Marjan Bračko pogodbo podpisala septembra lani. Čeprav bi se dela morala začeti že prej, izvajalec zagotavlja, da rok izvedbe – zastavljen na konec septembra 2023 – ne bo ogrožen.

»V lanskem letu smo podpisali pogodbo za nadzidavo zdravstvenega doma v površini nekaj več kot 500 m2, kjer bomo pridobili nove prostore. Gre za nadzidavo – zaradi statike bo šlo za kombinacijo železnih profilov in lesa. Projekt za izvedbo je pripravljen,«

pove župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger.

Projekt so zasnovali v domačem arhitekturnem biroju Čuček arhitekti, Črtomir Čuček, s. p. Pritlični objekt prizidka Zdravstvenega doma Lenart je umeščen na samem vhodu v območje zdravstvenega doma in tako zavzema dominantno vlogo v celotnem kompleksu. Zasnova dograditve (nadvišanja) obstoječega objekta hkrati posega in izboljšuje že zatečeno stanje obstoječega objekta. Projekt je del strategije razvoja primarne zdravstvene dejavnosti do leta 30, ki jo je sprejel zavod.

»V spodnjem delu bodo prostori za širitev urgence, zgoraj pa bodo pridobljeni prostori za ambulante – za kurativo, za specialistične ambulante ... za to, kar zavod potrebuje,« nadaljuje župan.

Nadzidava prizidka zahodnega trakta Zdravstvenega doma Lenart bo omogočila preselitev ambulante 1 - urgentne ambulante za urgentnega in dežurnega zdravnika; mbulante 2 – ambulante družinske medicine za dva tima in ambulante 3 – ambulante pulmološke/družinske medicine v novozgrajene prostore. V pritličju se bo tako sprostil prostor za 24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo. Nadzidava bo prav tako omogočila prestavitev dispanzerja za žene. V nove prostore se bo umestilo še dve zobni ordinaciji, eno mentorsko ordinacijo družinske medicine ter pripadajoče prostore za referenčne ambulante in prostor za izolacijo.

Župan pojasni, zakaj se zgolj po treh letih v Zdravstvenem domu Lenart ponovno izvajajo dela za pridobivanje novih prostorov:

»Takrat smo nadgradili vezni trakt, pridobivali smo prostore za tako imenovano preventivo. Šlo je za namenska sredstva, razpisana s strani Vlade Republike Slovenije. Tisti prostori so bili namensko grajeni za Center za krepitev zdravja, mi, kot občina, pa smo v tistem sklopu zgradili še ginekološko ambulanto. Teh zadev ne morem na tak način povezovat in metat v isti koš.«

Kako je s financiranjem investicije? Kaj pomenijo vse podražitve, ki smo jim priča?

»Predvidevamo, da bomo ostali v okvirjih pogodbene vrednosti – ta je predvidevana na 1.950.000 evrov. To je za nas velik denar, ki smo ga komaj spravili skupaj. Po pogodbi gre za sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje v višini okoli 700.000 evrov. Načrtujemo, da bomo 400.000 evrov pridobili iz Eko sklada, preostali del sestavljata DDV in prispevek oziroma finančna sredstva javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart,« pove župan Občine Lenart.

Nazadnje urejeno: torek, 14 marec 2023 11:30