zombi 2

Vpis

V Šentilju podelili občinska priznanja za letošnje leto

Foto: arhiv občine Foto: arhiv občine

Župan mag. Štefan Žvab in predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. Aleksandra Muster sta v dvorani Kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana v Šentilju podelila občinska priznanja za letošnje leto. Priznanja bi sicer morali podeliti že na slavnostni občinski proslavi, a je ta zaradi epidemije koronavirusa žal odpadla. Spominsko priznanje Občine Šentilj je prejel Franc Mihelič. Prejemniki bronastih plaket Občine Šentilj so Franc Kitel, Valentina Ošlovnik in dr. Silvo Koder. Srebrni plaketi Občine Šentilj pa sta prejela Marija Janžek in Branko Plošnik.

OBRAZLOŽITEV:
SREBRNA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: Marija Janžek
Predlagatelj: Vladimir Maher – Nestrankarska lista občanov
Utemeljitev: V utemeljitvi je zapisano, da je Marija Jan- žek dolgoletna predsednica Turističnega društva CER iz Ceršaka, ki je zelo aktivno in znano po marsikateri prireditvi. Vodi delovanje civilne iniciative v zvezi s kom- postarno in s tem kaže veliko skrb za življenjske razmere svojih sokrajanov. Kot predsednica Sveta krajevne skupnosti skrbi za razvoj vseh območij KS Ceršak. Gospa Marija Janžek si za vse navedeno zasluži SREBRNO PLAKETO OBČINE ŠENTILJ.

SREBRNA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: Branko Plošnik
Predlagatelj: Valentin Pohorec s podporo celotnega članstva Prostovoljnega gasilskega društva Velka
Utemeljitev: V utemeljitvi je zapisano, da se je Bran- ko Plošnik že kot pionir vključil v gasilske vrste in je od leta 1968 aktivni operativni gasilec. Vodenje društva je prevzel leta 2010. Aktiven je v organih Gasilske zveze Slovenske gorice. Za svoje 46-letno delovanje v gasilstvu je prejel tudi gasilsko odlikovanje III. stopnje Gasilske zveze Slovenije. Gospod Branko Plošnik si za vse navedeno zasluži SREBRNO PLAKETO OBČINE ŠENTILJ.

BRONASTA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: Valentina Ošlovnik
Predlagatelj: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj
Utemeljitev: V utemeljitvi je zapisano, da je Valentina Ošlovnik dolgoletna članica Prostovoljnega društva Sladki Vrh in namestnica poveljnika tega društva. Za svoje požrtvovalno delo je prejela številna priznanja. Kot poveljnica občinske Civilne zaščite je v preteklem letu vložila veliko truda v boju zoper epidemijo covid-19 in dobro koordinirala delo gasilskih društev. Še posebej se je izkazala pri organizaciji pomoči žrtvam potresa, ki je konec leta 2020 prizadel sosednjo Hrvaško in uspešno izpeljala meddržavno dobrodelno akcijo. Gospa Valentina Ošlovnik si za vse navedeno zasluži

BRONASTA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: dr. Silvo Koder
Predlagatelj: Lista župana Žvaba
Utemeljitev: V utemeljitvi je zapisano, da dr. Silvo Koder svoje poklicno znanje s področja far- macije s pomočjo učnega parka, ki ga je zasnoval in ima preko 160 zdravilnih rastlin, prenaša na svoje sokrajane. Kot občinski svetnik predseduje Komisiji za socialo, zdravstvo in mladino, kjer v ospredje prihaja njegov socialni čut do ranljivih skupin občanov. Dejaven je na športnem in kulturnem področju. Dolga leta je član in predsednik mešanega pevskega zbora KUD Mejnik Šentilj. Dr. Silvo Koder si za vse našteto zasluži BRONASTO PLAKETO OBČINE ŠENTILJ.

BRONASTA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: Franc Kitel
Predlagatelj: Športno in kulturno društvo Selnica ob Muri
Utemeljitev: V utemeljitvi je zapisano, da je Franc Kitel zelo aktiven na področju družbenega življenja. Že vrsto let osrečuje ljudi z glasbo. Z glasbeno skupino so nastopali na več kot 700 porokah in prireditvah. Kot predsednik Sindikata proizvodnje je v tovarni Paloma skrbel za dobro organiziranost dela. Je vodja kegljaške sekcije Ceršak, ki deluje v okviru društva upokojencev. Bil je tudi član odbora KS Ceršak. Gospod Franc Kitel si za vse našteto zasluži BRONASTO PLAKETO OBČINE ŠENTILJ.

SPOMINSKO PRIZNANJE OBČINE ŠENTILJ: Franc Mihelič
Predlagatelj: Ribiška družina Mura Paloma Sladki Vrh
Utemeljitev: V utemeljitvi je zapisano, da je Franc Mihelič izredno aktiven član ribiške družine, od leta 2020 pa tudi njen vodja. Veliko truda je namenil urejanju okolice ribnikov. V letu 2014 je uspešno zaključil projekt obnove brežin ribnika ribiške družine. Je mentor mladim ribičem in ribiški čuvaj. Bil je gospodar ribiške družine in uspešen ribogojec. Septembra 2020 je kot idejni vodja zaključil obnovo gospodarskega poslopja pri ribi- škem domu. Gospod Franc Mihelič si za vse našteto zasluži SPOMINSKO PRIZNANJE OBČINE ŠENTILJ.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

nagrajenci 01 nagrajenci 02nagrajenci 03 nagrajenci 04nagrajenci 04nagrajenci 06

Last modified ončetrtek, 10 junij 2021 17:04

oglas ovtar