zombi 2

Vpis
Napovedujemo:

Od 3,6 milijonskega proračuna, kar 58 odstotkov za investicije

Foto: Maksimiljan Krautič Foto: Maksimiljan Krautič

Decembra lani so svetniki Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah sprejeli proračun občine za letošnje leto, ki znaša 3.609.353 evrov na prihodkovni strani, skupni odhodki občine pa so v prihodnem letu načrtovani v višini 4.266.917 evrov. Razlika med prihodki in odhodki, vključno z računom financiranja, bo pokrita z ostankom sredstev na računu ob koncu lanskega leta. Kar 58 odstotkov vseh odhodkov proračuna za leto 2022 predstavljajo investicije. Med njimi je največja investicija projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«.

Vrednost dvoletnega projekta je dobrih 1,5 milijona avrov. Občina bo v letih 2022 in 2023 zagotovila lastna sredstva v višini 290.000 evrov, ostalo bo sofinancirano iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije. Med večjimi načrtovanimi investicijami so tudi investicije v cestno infrastrukturo: rekonstrukcija JP 705 581 Jurovski Dol - Malna - Zg. Gasteraj, JP 703 316 Sr. Gasteraj – Farazin–Grager, ureditev ceste LC 203 071 Zg. Žerjavci - Gasteraj - Zg. Velka in vlaganje v stanovanjsko sosesko Jurovski Dol JD-06.

Nazadnje urejeno: sobota, 08 januar 2022 13:23
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar