zombi 2

Vpis
Napovedujemo:

V Občini Pesnica je odprt Javni razpis za sofinanciranje malih in rastlinskih čistilnih naprav

Foto: arhiv občine Foto: arhiv občine

V Občini Pesnica je odprt Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju občine Pesnica. Sredstva za sofinanciranje v skupni višini 35.000 evrov so zagotovljena v proračunu občine. Razpis je odprt do 28. oktobra 2022.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave velikosti 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov in stroški izgradnje rastlinske čistilne naprave do velikosti 50 PE. Upravičeni strošek je tudi DDV.
Upravičenci do nepovratnih sredstev so vsi investitorji, ki so malo komunalno ali rastlinsko čistilno napravo nabavili in vgradili od 1. januarja 2015.
Razpisna dokumentacija je dostopna:
- Občini Pesnica, pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru in
- na spletni strani občine Pesnica: https://pesnica.si/objava/586277

Nazadnje urejeno: torek, 11 januar 2022 09:51
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar