zombi 2

Vpis
Zmagoslav Šalamun

Zmagoslav Šalamun

Website URL:

V nedeljo kasaška karavana v Lenartu na Športno rekreacijskem centru Polena

V nedeljo, 26. junija, kasaška karavana prihaja v Lenart na Poleno. Pripravljajo šest atraktivnih kasaških dirk, med drugim Dirko za pokal Agate, kjer se pomerijo samo ženske voznice, memorialno dirko njihovega dolgoletnega predsednika Toneta Družovca, kjer se predstavijo mladi konji, memorialno dirko staroste kasaškega športa Jožeta Herzoga, ki je razpisana za najboljše 4-6 letne slovenske konje in pa za konec še poslastico memorialno dirko Tomaža Osterca, kjer bo mednarodna zasedba in se bodo predstavili konji in vozniki iz Italije, Madžarske, Srbije in Slovenije, kar bo še posebna paša za oči, saj pričakujemo nov rekord kasaške steze v Lenartu. 
 
Prireditev se začne ob 14.00 uri, pripravljajo pa tudi pestro gostinsko ponudbo. Tudi na najmlajše bo poskrbljeno. Vljudno vabljeni na Poleno! Vstopnine ni!
 

Delegacija iz Občine Pesnica se je v Dobrinji poklonila spominu na Iva Štandekerja

Ivo Štandeker je bil novinar in fotograf Mladine, ki se je med desetdnevno vojno za neodvisnost Slovenije uveljavil kot vojni poročevalec. Pozneje je nadaljeval s poročanjem z bojišč na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Leta 1992 je bil med poročanjem o srbskem obleganju Sarajeva v sarajevskem naselju Dobrinja hudo ranjen v eksploziji granate. Hkrati z njim je bila ranjena Jana Schneider, znamenita ameriška fotoreporterka, s katero sta več mesecev preživela v Sarajevu in drugih delih Bosne in Hercegovine. Umrl je nekaj ur pozneje v improvizirani bolnišnici na Palah. Pokopan je bil na pokopališču v Spodnji Kungoti, kasneje so njegove posmrtne ostanke prenesli na mariborsko mestno pokopališče na Pobrežju.
Svoje otroštvo je preživel v Pesnici pri Mariboru in ob 30. letnici spomina na »preklet tisti torek« 16. junija 1992 so se ga spomnili v njegovi rojstni občini. Tako je delegacija iz Občine Pesnica včeraj obiskala Dobrinjo, kjer so se skupaj z veleposlanikom RS v Sarajevu, gospodom Damijanom Sedarjem, predsednico SKD Cankar Sarajevo, gospo Verico Džino, z gospo Mirjano Barbič- voznico, ki je ranjenega Iva želela pripeljati do bolnišnice in bila z njim do samega konca, s predstavniki občine Novi Grad Sarajevo in predstavniki krajevne skupnosti Dobrinja, so se včeraj ob 30-obletnici poklonili Ivu Štandekerju.

»Še preden govorimo o njem kot o junaku, moramo spregovoriti o njem, kot velikem strokovnjaku. Mnogo je bilo napisanega in povedanega o njem, kot o novinarju, posebej poznanem po njegovem pisanju z vojnih področij. Besede namenjamo Ivu Štandekerju, novinarju, raziskovalcu, prevajalcu, piscu ter predvsem izjemno modremu človeku, pronicljivem za človeške stiske.
V svojih 30 letih življenja mu je uspelo zapolniti lastno bibliografijo, kot mnogim novinarjem, prevajalcem ali avtorjem nikoli ne uspe. Med psihologi je še posebej znan in cenjen po prevodih Freuda, med sociologi po prevodih Habermasa. Ne vem, če se dovolj zavedamo njegovega velikega znanstvenega doprinosa.
Med njegovo biliografijo je knjižnični fond kar 142 enot, 41 književnih izdelkov ter 42 del, da ne omenjamo fotografij, ki so nenadomestljiva spremljevalka vsakega poročevalca. Verjetno bi jih v tuji literaturi našli še nešteto. Prispevkov z vojnih področij pa je več kot 20. Njegovi prevodi, dela in članki pomenijo neizmerno nacionalno bogastvo. Ukvarjal se je s stripom, zemljevidi ter pisal o filmu.
Vse zgoraj našteto nam pove veliko o njegovi vsestranskosti in angažiranosti. Zavedal se je, da so informacije in deljenje informacij ključnega pomena. In ni zaman misel, da je veliko ljudi vojno v obleganem Sarajevu preživelo tudi zaradi pogumnih ljudi, kot je Ivo Štandeker, ki so novice o vojni v BIH pošiljali v svet, čeprav so s tem tvegali svoja življenja.
Ljudje pozabimo veliko, nikoli pa ne smemo pozabiti grozot, ki jih je sposoben človek storiti sočloveku. In prav dan, kot je današnji je najboljši opomnik, kako se zgodovina ne sme nikoli ponoviti.
S tem dogodkom izražamo spoštovanje tako do Iva, njegove družine, njegove dela in nenazadnje do kraja, kjer je živel.
Tudi v Sloveniji je bil posthumno odlikovan s častnim znakom svobode Republike Slovenije.
Naj se za konec vrnemo k Ivu Štandekerju v takrat oblegano Sarajevo. Kot je bilo zapisano v črni Mladini: »Neštetokrat naj bo preklet tisti torek«. In to prav v dneh, ko je Ivo v vsej vojni noriji večkrat izjavil: »Spremlja me divja sreča…«
Vsi vemo, kako se je končalo. In kot je napisala Medina Delalić: »Težko bomo kdajkoli izvedeli, kje in kdaj je Ivo umrl….. ob 22.00 ali kasneje. To niti ni več važno.«
Še enkrat, poklon Ivu Štandekerju in vsemu, kar je naredil za človeka, človečnost in zgodovino ter prihodnost,« je o spominu na Iva Štandekerja zapisal župan Občine Pesnica mag. Gregor Žmak.

pesnica

pesnica2

V SVZ Hrastovec v novo kurilno sezono z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso

V Zavodu Hrastovec se še vedno ogrevajo na kurilno olje in letno porabijo približno 300.000 litrov kurilnega olja na lokaciji v Hrastovcu. Pripravili so projekt za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za katerega so pridobili tudi državna sredstva v višini 830.000 evrov.

Projekt se izvaja, pričeli so z gradnjo kurilnice in tudi polagajo toplovod. Računajo, da bo projekt zaključen meseca septembra.

»Od tega projekta si obetamo, da bomo letošnjo kurilno sezono bolj na varni strani, glede na trenutno energetsko stanje v državi. Prepričan sem, da bomo tako pri ogrevanju kar nekaj prihranili,« pravi direktor zavoda Aleksander Gungl.

ogrevanje1

Odbor predlaga županu umik točke o obravnavi strokovnih podlag za sanacijo centra za ravnanje z odpadki v Lenartu

V torek, 14. junija, se je sestal Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora Občine Lenart. Na seji je obravnavali strokovne podlage za sanacijo centra za ravnanje z odpadki Salamon PE Lenart, o katerih bodo občinski svetniki razpravljali v četrtek, 16. junija.

Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in občinska uprava Občine Lenart sta prejela gradivo za potrditev sprejema strokovnih podlag za sanacijo centra za ravnanje z odpadki Salomon PE Lenart - bivši Papir servis Lenart. Kot je povedal župan mag. Janez Kramberger želijo, zaradi obstoječega stanja, postopek voditi transparentno in preko delovnih teles občinskega sveta. Zato so gradivo v obliki, kot je bilo posredovano tudi uvrstili na dnevni red seje. Na podlagi prejetega gradiva odgovorni na občini menijo, da je potrebno pridobiti še določene vsebinske dopolnitve, zato predlagajo in zahtevajo naslednje:

 • da investitor pojasni, kakšno pravno in dejansko zagotovilo ima Občina Lenart in njeni občani, da bo prišlo da trajne, zavezujoče in dokončne spremembe za zmanjšanje količine predelave določenih odpadkov in o popolni opustitvi predelave mešanih komunalnih odpadkov?
 • da investitor pojasni, kako bo preprečil, da odpadki in frakcije, ki jih bo predeloval, ne bodo onesnažili zraka in okolice, zlasti ob dejstvu, da ne bo šlo za popolnoma zaprt sistem, saj ne gre eno stavbo s predelavo in skladiščenjem, ampak se bo del odpadkov skladiščil na prostem (predvidene so 3 nadstrešnice, ki tega ne zagotavljajo), stavba pa ni popolnoma zaprta?
 • da investitor pojasni, kako bo preprečil, da se v okolje ne bo sproščal smrad zaradi predelave in skladiščenja odpadkov, zlasti ob dejstvu, da ne bo šlo za popolnoma zaprt sistem, saj ne gre za eno stavbo s predelavo in skladiščenjem, ampak se bo del odpadkov skladiščil na prostem (nadstrešnica tega ne zagotavlja), stavba pa ni popolnoma zaprta – šlo naj bi za stavbo »šotorske kritine« z odprtinami za zračenje?
 • da investitor pojasni, kam bo odpeljal izcedno vodo, ki se bo po novem zbirala v zbiralnikih in se ne bo predelovala v njihovi čistilni napravi – le ta se bo odstranila. Kdo bo to vodo očistil?
 • da investitor pojasni, kam bo odpeljal vodo, ki bo ostala po gašenju, če pride do požara. Kdo bo to vodo očistil?
 • da investitor pojasni kako bo izvajal redne neodvisne monitoringe, ki bodo sproti spremljale stanje glede prašnih delcev, smradu, kot tudi sprotne periodične preglede požarne varnosti.
 • da investitor pojasni kako bo z vplivi na okolje predvsem poleti, ko temperature presegajo 30° več dni ali celo mesec in bodo odpadki procesirani na po njegovem predlogu v »prosto zračni« hali s vplivom smradu, ki bo več kot očitno prisoten, saj gre pri vseh odpadkih za določeno vsebnost bioloških snovi in je razkroj neizbežen. Kabine z odzračevanjem so predvidene zgolj na deloviščih zaposlenih. Kako je z iznosom prašnih delcev?
 • da investitor pojasni, kako bo zagotovil izboljšanje standarda varnosti pri delu in pogoje dela za zaposlene delavce predvsem iz vidika varnosti in zdravja pri delu. Še posebej če vemo, da gre za velik obseg zaposlenih s priznanimi stopnjami invalidnosti, ki sedaj že vrsto let svoje delo opravljajo v obstoječem objektu, ki že ob pogledu od zunaj ne zagotavlja varnih in zdravih pogojev dela.
 • da investitor pojasni, kakšna so zagotovila, da sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, ki je napovedana ne bo umaknjena, kot predlog ali kasneje z novo vlogo spet spremenjena glede na to da Občina ni stranka v tovrstnih postopkih?
 • da investitor pojasni, kako je s prašnimi delci plastike in drugih elementov obdelovanih snovi, ki pri mletju gotovo nastajajo, prav tako pri transportu in proizvodnji, glede na to da proizvodnja teče pri prosto zračni hali, del skladišč je pokritih z nadstreški, odvažajo in prevažajo se surovine in mleti materiali v odprtih kesonih?
 • da investitor pojasni kako bo zagotovil neodvisen nadzor tako civilne družbe kot strokovnih inštitucij pri obstoječem obratovanju in kasneje pri morebiti obratovanju v prenovljen objektu kar se tiče emisij v vode, zrak, tla, kot tudi požarne varnosti?

 Člani odbora so podprli predloge župana in občinske uprave ter so sprejeli sklep s katerim predlagajo, da investitor poda odgovore in  zagotovila na zgoraj navedena vprašanja ter jih skupaj z gradivom predstavi članom odbora, občinskim svetnikom in in zainteresirani  javnosti. Šele na podlagi le teh se sprejme odločitev o nadaljevanju postopka.

Odbor tudi predlaga županu, da do sprejema odgovorov in zagotovil točko Potrditev strokovne podlage za sanacijo centra za ravnanje z odpadki Salamon PE Lenart. umakne z dnevnega reda 22. seje Občinskega sveta Občine Lenart.

Naročite se na RSS