zombi 2

Vpis
Napovedujemo:

Velik korak na poti čezmejnega sodelovanja za oživitev judovskega življenja in judovskih skupnosti v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem

Obnovljena mariborska srednjeveška judovska sinagoga je najvažnejši ostanek judovske dediščine na Slovenskem. Obnovljena mariborska srednjeveška judovska sinagoga je najvažnejši ostanek judovske dediščine na Slovenskem.

USTANOVILI ZDRUŽENJE JUDOVSKIH SKUPNOSTI LJUBLJANE IN GRADCA

Potem ko sta Judovska skupnost iz Gradca v avstrijski zvezni deželi Štajerska in Judovska skupnost Slovenije iz Ljubljane dosegli dogovor o okrepljenem sodelovanju, so v Ljubljani ustanovili Združenje judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane (Verband der Jüdischen Gemeinden Graz und Laibach). Gre za edinstveno nadnacionalno povezovanje in sodelovanje dveh judovskih skupnosti v evropskem prostoru. S tem bosta obe skupnosti mnogo lažje okrepili in razširili dejavnost, sta po ustanovitvi združenja v skupni izjavi izpostavila predsednik Judovske skupnosti Gradec Elie Rosen in podpredsednik Judovske skupnosti Slovenije dr. Igor Vojtic.

Sodelovanje med judovskima skupnostima Gradca in Ljubljane ni nastalo slučajno, temveč sloni na skupni zgodovinski dediščini. Med letoma 1880 in 1918 so Judje iz takratne dežele Kranjske uradno pripadali Judovski občini iz Gradca in tamkajšnji glavni rabin je bil zadolžen tudi za judovsko versko življenje v Ljubljani. Graški deželni arhiv hrani tudi več pomembnih listin o takratnih Judih na Štajerskem, tako o Judovski skupnosti Gradec kot o Judih v nekaterih štajerskih mestih, še zlasti v Mariboru. Maribor je bil v srednjem veku pomembno središče judovstva na Štajerskem, njegova sinagoga pa nekaj časa celo sedež vrhovnega rabinata za Koroško, Štajersko in Kranjsko. Pomembni štajerski judovski postojanki sta bili tudi na Ptuju in v Radgoni.

Danes je Gradec ne samo drugo največje mesto v republiki Avstriji in nekdanja izjemno uspešna evropska prestolnica kulture, pač pa tudi sedež druge največje judovske skupnosti v naši severni sosedi, takoj za Dunajem. Duhovno središče graške judovske skupnosti je sinagoga s svojo prepoznavno in značilno stekleno kupolo, ki je edinstvena v Evropi in je bila zgrajena med leti 1998 in 2000.Gre za izjemno sodobno arhitekturo,s katero se je mesto Gradec dostojno oddolžilo tako javnemu kot predvsem zgodovinskemu spominu na Jude, ki so jih v času nacizma v Avstriji množično preganjali. Graška sinagoga je danes v evropskih in mednarodnih krogih zelo poznana po bogatih in pestrih kulturnih programih in po razvejani dejavnosti, s katero širijo znanje o aktualnem, torej živem judovstvu. Ob veliki sinagogi imajo Judje v Gradcu na voljo tudi prostor za prireditve in izobraževalno središče, z avstrijsko državo pa se dogovarjajo tudi o financiranju judovskega kulturnega centra.

Slovenska judovska skupnost je ena najmanjših v Evropi in je začela vnovič aktivno delovati šele po slovenski osamosvojitvi leta 1991. Sedež ima v Ljubljani, ki je tako rekoč edina evropska prestolnica brez sinagoge. Leta 2003 je bil rabin Ariel Haddad iz Trsta imenovan za glavnega slovenskega rabina. Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev skupnosti doslej ni uspelo vzpostaviti stalne, lastne sinagoge. Dalj časa so imeli začasno sinagogo v službenih prostorih na Tržaški cesti, od leta 2016 pa do letos pa je skupnost gostovala v Mini teatru, kjer je tudi sedež Judovskega kulturnega centra Ljubljana, ki ga vodi direktor Robert Waltl. Ta je skupnosti omogočil uporabo prostorov znotraj tega kulturnega centra.

Medsebojno sodelovanje obeh skupnosti bo veliko pripomoglo k ohranjanju judovskih vrednot, k razvoju judovskega verskega življenja. Skupnosti bosta skupaj lažje nastopili proti pojavom antisemitizma, kateremu smo vse bolj priče tudi v Sloveniji. Največja želja Judovske skupnosti Slovenije je, da bi se s pomočjo graške skupnosti čim prej preselila v nove prostore v slovenskem glavnem mestu, kjer bo končno dobila sinagogo in ob njej še druge prepotrebne prostore za njeno delovanje.

Nazadnje urejeno: torek, 03 avgust 2021 10:15
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar