banner fiskars2

Vpis

Inšpektor naložil odstranitev plezalne stene pri jezeru Sveta Trojica

Foto: arhiv PD HAKL Foto: arhiv PD HAKL

S sedežem pri Sveti Trojici že od leta 1998 deluje Planinsko društvo HAKL (PD HAKL) in šteje med 250 in 300 člani. S krožki so aktivni v osnovnih šolah, kjer imajo preko 100 članov podmladka. Ob Trojiškem jezeru so leta 2019 postavili plezalno steno in kasneje še manjši leseni objekt. V tako imenovanem športnem parku HAKLČEK so letos že drugič zapored izvedli Malo šolo plezanja.
V teh dneh so prejeli Sklep o dovolitvi izvršbe, da morajo odstraniti lesen premični objekt in plezalno steno, ki so jo postavili z dovoljenjem občine in donatorskimi sredstvi ter prostovoljnim delom. Tako so zapisali v medobčinski inšpekciji in naložili odgovorni osebi društva še plačilo 300 evrov kazni.

Občina Sveta Trojica je leta 2018 soglašala, da Planinsko društvo HAKL, kot investitor na parceli številka 174 k.o. Zgornja Senarska, ki je v lasti Občine Sveta Trojica postavi zunanjo plezalno steno. Na občini so v mnenju zapisali, da je zunanja plezalna stena, katero namerava postaviti PD HAKL športni objekt namenjen pridobivanju plezalnih veščin, predvsem v športnem načinu plezanja. Kot športni objekt bo v celoti namenjen široki uporabi različnih prebivalcev, ki jih športno plezanje zanima in jim je to rekreativni način delovanja pod strokovnim nadzorom za varno uporabo objekta.

PD HAKL je celo kandidiralo za sredstva Fundacije za šport, vendar na razpisu ni bilo uspešno. Ker niso bili uspešni na razpisu Fundacije za šport so se del lotili z donatorskimi sredstvi. Za pomoč so se obrnili tudi na Občino Sveta Trojica, ki jim je za dokončanje stene v leta 2019 po Pogodbi o sofinanciranju projekta na področju športa namenila 2.000 evrov. Otvoritev plezalne stene je potekala v sklopu TrojicaFesta 2019. Ob plezalni steni so postavili še mobilni objekt s postavitvijo katerega Občina Sveta Trojica ni soglašala.

V začetku letošnjega leta pa so v PD HAKL prejeli Obvestilu o vodenju inšpekcijskega postopka v katerem piše, da so v mesecu februarju opravili izredni inšpekcijski pregled na parceli številka 174 v k.o. Zgornja Senarska v katerem je inšpektor ugotovil, da se na omenjeni parceli nahajata dva premična objekta, in sicer plezalna stena in leseni objekt na kolesih dimenzije 6,4 metra in 4,5 metra. Glede dovoljenj je inšpektor opravil poizvedbo na Občini Sveta Trojica, kjer so zatrdili, da so soglasje izdali izključno za postavitev plezalne stene.

Tako je inšpektor zaključil, da je leseni objekt postavljen brez soglasja občine in v nasprotju z OPN, saj so na poplavnem območju dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih. V PD HAKL so prepričani, da mobilne hiške niso predmet prostorskih aktov, če pa že, pa bi morali biti za nje pogoji posebej določeni.

Kot zatrjujejo v društvo je mobilna hišica postavljena izključno za namene skladišča in prostora za izvedbo izobraževanj mladih planincev.

pd stena2

V nadaljevanju postopka je inšpektor ugotovil, da je soglasje občine v nasprotju z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem načrtu zato je odredil odstranitev lesenega objekta in plezalne stene.

Predstavnik PD HAKL je prosil za podaljšanje roka z navedbo, da iščejo nadomestno lokacijo in da imajo v mesecu juliju in avgustu razpisane Male planinske šole za učence OŠ Sveta Trojica in OŠ Benedikt.
Inšpektor nadaljuje postopek in je društvo PD HAKL dal 15 dnevni rok, da odstrani mobilni objekt in plezalno steno, ki je bila zgrajena delno tudi s sredstvi občine, sredstvi donatorjev in prostovoljnim delom članov društva.

O zadevi molči tudi župan in občinska uprava, ker če bi imeli interes bi lahko odstranitev ustavili, saj oba objekta po zatrjevanju PD HAKL uporabljajo mladi domačini – občani. Verjetno pa je sklicevanje na Odlok o prostorskem planu iz vidika poplavne varnosti za lase privlečeno, saj je ali bo ta spremenjen zaradi gradnje vrtca na tem območju, saj bo s spremembo Ureditvenega načrta ob jezeru ravno urejena dopustnost takšnih posegov na tem območju.

Nazadnje urejeno: četrtek, 09 november 2023 15:01