Vpis

O posegih ob reki Pesnici odslej več dialoga in strpnega dogovarjanja

Udeleženi delovnega srečanja pred mostom čez Pesnico pred Gočovo so podprli dogovarjanje in iskanje optimalnih rešitev za vse bodoče posege ob reki Pesnici. Foto: Marjan Toš. Udeleženi delovnega srečanja pred mostom čez Pesnico pred Gočovo so podprli dogovarjanje in iskanje optimalnih rešitev za vse bodoče posege ob reki Pesnici. Foto: Marjan Toš.

Civilna iniciativa Lenart podpira zakonske, a hkrati strokovne in naravovarstvene rešitve.
Na parkirišču pri mostu čez reko Pesnico pred Gočovo v Slovenskih goricah so se na terenu zbrali predstavniki VGP Drava Ptuj, direkcije za vode, Civilne iniciative Lenart in trojiški župan David Klobasa. Na licu mesta so si ogledali stanje po poseku drevja in grmičevja ob reki Pesnici in se dogovorili, da si bodo pred bodočimi tovrstnimi posegi ob reki Pesnici in tudi ob njenih pritokih izmenjali vsa strokovna mnenja, vključno z ekološkimi poglede na morebitne negativne posledice posegov. To je podprl tudi trojiški župan David Klobasa, ki je izpostavil skupno skrb in odgovornost vseh deležnikov za varstvo narave in okolja in pozdravil predlagani strpni dialog vseh prizadetih.
Na pobudo predsednice CI Lenart Simone Širec so si nato na terenu ogledali posege ob reki Pesnici blizu nekdanjega Matjašičevega mlina, kjer je bilo po mnenju CI preveč sekanja obvodnega drevja in grmišč. Pesnica je največji slovenskogoriški vodotok in ima pomembno funkcijo ne samo kot reka, pač pa z obvodnim rastje nudi varno zavetje mnogim pticam in divjim živalim. Trojiški župan David Klobasa se je z oceno strinjal, a hkrati pozdravil način reševanja omenjenih težav, zaradi katerih se je oglasila CI Lenart. V bodoče je predlagal kompleksne strokovne rešitve, pri pripravi katerih naj poleg vodarjev sodelujejo tudi naravovarstveniki, lovci in ribiči. Strokovnjaki so opozorili na njihove zakonske obveznosti in po krajšem delovnem razgovoru skupaj podprli županov predlog, da se je treba v bodoče pred posegi ob reki Pesnici in njenih pritokih strpno dogovarjati in skupaj sprejemati optimalne strokovne rešitve. Pretočnost reke je primarna naloga tudi zaradi nevarnosti poplav, zato mora biti zagotovljena, hkrati pa upoštevani še ekološki vidiki posegov v te namene. S tem se je strinjala tudi Simona Širec iz CI, ki je podprla bodoče strpno dogovarjanje vseh, ki so odgovorni za varstvo narave in okolja.

vodotok1Ob Pesnici je sicer nastala praznina, ki pa še ni ekološko usodna. Foto: Marjan Toš.

Nazadnje urejeno: petek, 30 september 2022 14:02