banner fiskars2

Vpis

Ne štirje, pač pa šest šakalov na dlaki

Razmere za malo divjad se iz leta v leto slabšajo. Foto: Marjan Toš Razmere za malo divjad se iz leta v leto slabšajo. Foto: Marjan Toš
Iz slabo vzdrževanih obor večkrat zbežijo v naravo jeleni damjaki

Znani so dokončni podaki o odvzemu divjadi in kategorizaciji iz Lovskih družin (LD) slovenskogoriškega lovsko upravljalskega območja (SOZUL). Po opravljeni analizi sobotnega pregleda in kategorizacije odvzema divjadi iz lovišč 23 lovskih družin omenjenega območja nam je več povedal strokovni tajnik Lovske zveze Maribor univ. dipl. ing. Božidar Kunej. Lanski skupni odvzem divjadi je znašal 2541 glav srnjadi, 3 navadni jeleni, 19 jelenov - damjakov, 122 divjih prašičev, 950 lisic, 45 jazbecev, 551 fazanov, 83 poljskih zajcev, 197 rac mlakaric,1429 sivih vran in 6 šakalov. Največ divjih prašičev so uplenili v LD Kamnica (37), LD Kungota (26) in LD Cigonca (23). Štiri šakale so uplenili lovci iz LD Starše, enega lovci LD Pobrežje, kjer so našli tudi enega povoženega šakala. Skupno je torej bilo lani »na dlaki«, kot radi rečejo lovci, 6 šakalov.

Pojsnil je tudi pojav jelenjadi na tem območju in dejal, »da velja pri jelenjadi temeljna usmeritev, da je ta vrsta divjadi na tem področju nezaželjena in zato se regulira s popolnim odstrelom v skladu z veljavno zakonodajo, načeli lovsko pravičnega lova in lovske etike. Še posebej velja poudariti, da se mora odstrel jelenov v našem LUO prilagajati upravljavskim usmeritvam sosednjega Pohorskega LUO (na dva mulasta osebka (košuta, junica, teleta) - jelen)«. Povedal je še, da gre pri odvzemu oz. odstrelu jelenov - damjakov za pobege te živali iz slabo vzdrževanih obor za rejo.

Glede male divjadi pa je Božidar Kunej opozoril, da se zanjo slabšajo življenski pogoji in da zato lovci tudi z dodatnimi ukrepi varujejo njeno številčnost. Sploh pri poljskem zajcu, ki sicer ni ogrožena vrsta, a so lovci vseeno drastično omejili odstrele. V nekaterih LD so ga celo povsem zaščitili, kar kaže na odgovornost lovcev do te vrste male divjadi. Pri odstrelu fazanov pa gre v glavnem za fazane, ki so bili izpuščeni »pod puško« za lov iz umetne vzreje, saj je številčnost naravnih fazanov marsije že na minimumu in zato tudi te poljske kure ponekod lovci več ne lovijo.

Nazadnje urejeno: torek, 17 januar 2023 07:46