zombi 2

Vpis

Divjad potrebuje mir

V nižinskih loviščih lovci dopolnilno krmijo fazane in poljske jerebice. Foto: Marjan Toš V nižinskih loviščih lovci dopolnilno krmijo fazane in poljske jerebice. Foto: Marjan Toš

Na Pohorju in Kozjaku ter drugod po Sloveniji so zaradi visoke snežne odeje bistveno poslabšane razmere za preživetje divjadi – Lovci prosijo vse, da divjadi po nepotrebnem ne vzemirjajo

Ker je v vseh višje ležečih predelih Pohorja in Kozjaka (ter seveda drugod po Sloveniji) že visoka snežna odeja, je treba dosledno upoštevati načela lovske etike in zakonske predpise, ki urejajo lov in zasledovanje divjadi v primeru neugodnh vremenskih razmer. To velja še posebej v primeru visoke snežne odeje, s kakršno se sooča divjad na Pohorju, Kozjaku, na Boču, Kozjanskem in drugod na širšem savinjsko-kozjanskem območju. Divjad v teh razmerah potrebuje mir in čim manj vznemirjanja, da ne izgublja nepotrebne energije. Zato je Lovska zveza Maribor pozvala svoje članice, torej lovske družine (LD), da ta načela dosledno spoštujejo in da poskrbijo tudi za zimsko krmljenje, kot to dovoljuje zakonodaja.

S posebnim opozorilom se je oglasil tudi lovski inšpektor, pristojen za slovensko goriško, pohorsko in savinsko-kozjansko lovsko –upravljalsko območje Ian Martin Koštomaj. V obvestilo, ki so ga prejela vodstva območnih združenj omenjenih lovsko-upravljalskih območij in njihovi tajniki je med drugim zapisal,

»da lov divjadi v primerih, ko je snežna odeja višja kot 40 cm ali poledenela, ni dovoljen in predstavlja prekršek skladno z določili Zakona o divjadi in lovstvu za katerega je predpisana globa. Dodatno želimo opozoriti, da lov skladno z določbo Zakona o divjadi in lovstvu pomeni: »…iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje divjadi s ciljem upleniti divjad ali odloviti divjad živo ter pobiranje divjadi ali njenih delov« ter, da se višina snežne odeje preverja z merjenjem in podatki ARSO za posamezno lokacijo.«

Vodstva območnih združenj upravljalcev lovišč so njegovo navodilo že posredovala vsem Lovskim družinam, ki upravljajo z lovišči.

Naj ob tem zapišemo še to, da je v primeru visoke snežne odeje treba tudi v nižinskih loviščih upoštevati omenjena navodila. V teh loviščih snega praktično ni, a kljub temu lovci izvajajo dopolnilno krmljenje male divjadi, predvsem fazanov in jerebic, kjer te poljske kure še imajo (deli Dravskega polja in Slovenskih goric). Prav tako lovci skrbijo tudi za ptice pevke. Glede dopolnilnega krmljenja pa vnovič opozarjao vse, da mora biti hrana, ki jo dajejo v krmišča ali krmilnice, čimbolj skladna s tisto, ki bi jo prostoživeče divje živali dobile v naravi. To velja tudi za ptice pevke.