banner fiskars2

Vpis

Osveščanje mladih o vlogi in pomenu sodobnega lovstva

Delovna skupina  projekta »Spoznaj lovca«. Foto: arhiv LZS Delovna skupina projekta »Spoznaj lovca«. Foto: arhiv LZS

V prostorih mariborske Lovske zveze kmalu odprta »Zelena eko točka Štajerske«

Savinjsko Kozjanska zveza lovskih družin Celje in Mladinski center Celje sta se povezala in pripravila skupni projekt ‘Spoznaj lovca’, ki bo usmerjen predvsem v osveščanje mladih o pomenu lovstva za lokalno okolje in lokalno skupnost. S projektom, ki se začne marca letos in zaključi marca prihodnje leto, bodo vključili mlade v aktivnosti, preko katerih bodo spoznali naloge in delo lovcev v naravi, okrepili zavedanje, da lovstvo ne pomeni zgolj lova na divjad, ampak predstavlja tudi vrsto aktivnosti za ohranjanje narave, njenega ravnovesja, skrb za varovanje gozdov in pestrosti živalskih vrst, skrb za pripravo krme za živali med zimo, preprečevanje širjenja bolezni, odpravljanje škod itd. Namen projekta je doseči večje razumevanja vloge in pomena lovstva med mladimi v lokalnem okolju in krepitev povezanosti, sodelovanja in vključevanja skozi načrtovane delavnice in terenske aktivnosti, ki bodo potekale vse leto. K sodelovanju bodo povabili strokovnjake s področja gozdarstva in lovstva in institucij, kot so Zavod za gozdove Slovenije in Lovska zveza Slovenije.

Gre za izvirni model, ki ga lahko po opravljeni analizah in odpravi morebtnih težav in slabosti povzamejo tudi druge območne lovske zveze. Lovska zveza Maribor na primer pa že dalj časa načrtno sodeluje s šolami in vrtci in je tik pred odprtjem sodobne ekološke učilnice z naslovom »Zelena eko točka Štajerske«. Na voljo bo zlasti mladim obiskovalcem iz osnovnih in srednjih šol, ki jim bodo tudi s pomočjo sodobne avdio tehnike nazorno predstavili življenje prostoživeih divjih živali. Na ogled bodo tudi trofeje in preparirani primerki najpomembnejših vrst divjadi.

Nazadnje urejeno: nedelja, 29 januar 2023 12:59