banner fiskars2

Vpis

Letos za odstrel 230 rjavih medvedov

Letos je dovoljen odstrel 230 rjavih medvedov. Foto: arhiv Marjana Toša Letos je dovoljen odstrel 230 rjavih medvedov. Foto: arhiv Marjana Toša

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 13. aprila izdalo dovoljenje upravljavcem lovišč za odvzem iz narave z odstrelom 230 rjavih medvedov na določenih območjih. Dovoljenje velja do 31. decembra letos.

Na posameznem območju je dovoljeno odvzeti iz narave z odstrelom največ toliko osebkov, kot je navedeno, in v masnih kategorijah, navedenih v tabeli, ki so določene za posamezni bazen. Način odvzema iz narave z odstrelom mora biti izveden v skladu s predpisi, ki urejajo lov. Upravljavec lovišča mora takoj po izvršitvi odvzema iz narave z odstrelom obvestiti območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo naredila pregled in izmero rjavega medveda.

Zavod za gozdove Slovenije spremlja izvajanje odvzema iz narave z odstrelom rjavega medveda in s takojšnim obveščanjem upravljavcev lovišč skrbi, da se odvzem iz narave z odstrelom izvaja tako, kot je določeno v 1. do 5. točki izreka odločbe o odvzemu z odstrelom. Zavod za gozdove Slovenije mora enkrat mesečno Ministrstvu za okolje in prostor posredovati poročilo o odvzemu iz narave z odstrelom v preteklem mesecu, ki vključuje naslednje podatke: vrsto živali, podrobnejše lastnosti živali (teža, starost, spol ipd.), kraj (lokacijo), datum in način odvzema iz narave z odstrelom.

Nazadnje urejeno: sobota, 15 april 2023 12:46