zombi 2

Vpis

Tudi v Benediktu subvencija za male čistilne naprave

Biološka čistilna naprava. Vir: www.cistilnenaprave.si Biološka čistilna naprava. Vir: www.cistilnenaprave.si

V občini Benedikt je kanalizacijsko omrežje zgrajeno v centru Benedikta ter delih naselij Štajngrova in Sveti Trije Kralji. Obstoječa čistilna naprava, ki ima kapaciteto 1500 populacijskih enot, je trenutno zasedena s slabimi 1.100 populacijskimi enotami, kar pomeni, da ima odvodnjavanje komunalnih odplak rešeno slabih 40 odstotkov občank in občanov. Zato so občinski svetniki na eni izmed prejšnjih sej sprejeli Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju občine Benedikt.

Mogoče bo pridobiti subvencijo do višine 1.500 evrov

Po odloku višina subvencije znaša 40 % upravičenih stroškov izgradnje male čistilne naprave oziroma največ 1.500 evrov za en stanovanjski objekt. Sofinancirale se bodo tudi male čistilne naprave, ki jih bo skupno gradilo več stanovanjskih objektov. Sofinancirali bodo tudi nabavo hišnega črpališča. Na eni od prihodnjih sej bodo občinski svetniki sprejeli odlok v drugem branju. Po sprejetju bo objavljen javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili vsi, ki so malo čistilno napravo zgradili po 1. januarju 2020.

Last modified onnedelja, 06 junij 2021 14:12

oglas ovtar