banner fiskars2

Vpis
Nina Zorman

Nina Zorman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend eleifend adipiscing. Quisque purus tellus, volutpat ut luctus eu, egestas quis nibh. In molestie dignissim lacinia. Website URL: http://www.gavick.com

V Vitomarcih slavili bogato letino potomke stare trte

V petek, 29. septembra, je v idiličnem jesenskem popoldnevu pri cerkvi sv. Andraža v Vitomarcih potekala tradicionalna trgatev potomke stare trte. Dogodek je združil številne viničarje, med njimi pa so se izkazali Drago Zorko, Karl Veršič, Alojz Fekonja, Franček Čuček, Janez Petrovič, domači župnik ter županja občine Darja Vudler Berlak. Trgatev je potekala pod okriljem Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci.

trgatev vitomarci5

Letošnja trta je kljub vremenskim neprilikam, ki so spremljale celo leto, obrodila bogat pridelek - našteli so kar 87 grozdov. Po oceni predsednika Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Marka Breznika, je sladkorna stopnja v grozdju ravno pravšnja, kar obeta odličen letnik.

trgatev vitomarci2Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Darja Vudler Berlak.

Zbrane je spremljalo veselo in sproščeno vzdušje, ki ga je s harmoniko še dodatno popestril Jaka Čeh. Trgatev ni bila le kmečko opravilo, temveč tudi priložnost za povezovanje s skupnostjo in uživanje v tradiciji.

trgatev vitomarci3

Po končani trti so se udeleženci zbrali ob malici in nadaljevali druženje. Druženje ob vinu je še enkrat dokazalo, kako pomembno je ohranjati te dragocene tradicije in povezovati ljudi prek njih.

V kraju Vitomarci so si tako prislužili odličen konec vinogradniške sezone in optimistično pričakujejo prihodnje leto.

trgatev vitomarci4

Svetniki potrdili povišanje cen vrtca in projekta izgradnje kolesarskih povezav

Včeraj, 28. septembra, je potekala šesta redna seja Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, na kateri so svetniki potrjevali povišanje cene vrtca in sprejeli rebalans proračuna občine. Kljub temu, da so bili vsi sklepi, ki so bili predvideni za obravnavo bolj ali manj soglasno potrjeni, pa so svetniki velik del seje namenili pobudam in vprašanjem. Veliko kritik je namreč letalo na to, da s strani občine ne prejmejo (celovitih) odgovorov.

Že v začetku seje se je zapleteno pri potrditvi zapisnika pretekle, pete seje, saj, kot je bilo slišati s strani svetnikov Miroslava Breznika in Dušana Ribiča, niso prejeli odgovorov na vprašanja. Razvnela se je razprava, a na koncu so svetniki s 7 in enim proti, potrdili zapisnik.

Svetnik Miroslav Breznik je v vprašanju pozval občinsko upravo, da se mora pripraviti primerjava višine komunalnega prispevka, saj da naj bi bila v občini Sveti Jurij v Slov. goricah med najvišjimi. Direktor Samo Kristl je pojasnil, da so izračuni bili pripravljeni na podlagi vrednostni komunalne opreme po formuli, ki jo določi država.

seja jurij 3

Na njihovem območju popisanih kar 47 plazov!

Debata je stekla tudi glede sanacije plazov, ki so jih sprožile vremenske neprilike v zadnjem letu. Župan Peter Škrlec je svetnikom pojasnil, da v njihovi občini popisanih 17 plazov na cestni infrastrukturi in 30 na zasebnih zemljiščih. Največjo težavo imajo v občinski upravi s pridobitvijo ponudb, saj so gradbinci tako zelo zasedeni, da se enostavno ne odzovejo na povpraševanje. Projektantska cena za najbolj ogrožena plazova je bila skoraj enkrat nižja od tiste, ki so jo po več pozivih prejeli od gradbincev – podjetja Komunala Slovenske gorice in Skala. »Za plazova v Žitencah in na Vardi, ki sta tudi najbolj kritična, smo pridobili projektantsko oceno sanacije, ki je okoli 40.000 evrov in ceno izvajalca, ki je bila bistveno višja – ponudba je okoli 70.000 do 75.000 evrov. Dejstvo je, da vseh plazov ne moremo sanirati, saj sredstev za sanacijo nimamo, glede pomoči s strani države pa smo zelo skeptični, a upamo, da bo prišla,« je pojasnjeval župan, ki je tudi svetnike pozval, da se bo potrebno odločiti in pogledati kaj so zmožni sanirati in kaj se največ koristi (npr. kategorijo ceste itd.). Plaz v Žitencah so v preteklosti že želeli sanirati, a takrat s strani lastnika zemljišča ni bilo posluha. Svetnik Dominik Rajšp iz odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolje in urejanje prostora je izpostavil, da je potrebno razumeti, da so gradbinci zasedeni, saj sanirajo območja, ki so bistveno huje bila prizadeta, kot je naše, in da je potrebno premišljeno iti v sanacije, ne pa da jih bodo občanke in občani preplačali. »Sestajati se na pamet, ko nimamo ne ponudb, ne kako se zadeve lotiti, nima smisla. Potrebno je potrpeti in ne iti z glavo skozi zid,« je zaključil Rajšp. Župan Peter Škrlec je še dodal, da je potrebno razumeti, da so popisi bili narejeni in vneseni v program Ajda, a da morajo občanke in občani razumeti, da plazov, ki so se sprožili na zasebnih zemljiščih, ne more sanirati občina. Sanacijo vseh plazov enostavno ni mogoča, saj tolikšnih sredstev v občinskem proračunu enostavni ni.

Cena vrtca odslej višja za slabih 6 odstotkov

Na seji so obravnavali tudi določitev cen programov in sistemizacijo delovnih mest v vrtcu. Kot je predstavila ravnateljica tamkajšnje osnovne šole Vesna Breznik so po predlogu revizorke predlagali, da se cena za prvo starostno obdobje zviša iz trenutnih 515 evrov na 546 evrov, kar je 31 evrov na mesec več. Za drugo starostno obdobje bodo starši plačevali 22 evrov več, torej po novi ceni 432 evrov. Cene pričnejo veljati s 1. oktobrom 2023.

Podražitev kolesarskih poti: dodaten gramoz, oporni zidovi in prehodi za prečkanje cestišča

Svetniki in svetnici so tudi potrdili Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023. Največ pozornosti so namenili podražitvi izgradnje kolesarskih povezav, kjer sta nadzorni Janez Leopold in izvajalec Borut Kokol poskušala pojasniti zakaj je do podražitev prišlo. Zbrane sta seznanila z dejstvi, ki so tudi dokumentirana, gradivo pa si je možno tudi ogledati. Do podražitve je po besedah nadzornega vodja gradnje kolesarskih povezav Janeza Leopolda zaradi dodatnih del, ki pa jih žal Evropska unija in država ne financirata.

»Ugotavljam, da je 75 odstotkov teh odstopanj zaradi dodatnih popisov del, saj so bile narejene nerealne ocene. Največji strošek so nanosi gramoza v t.i. solzah, razsvetljavah in opornih zidovih,«

je pojasnil Janez Lepopold, saj da projektant vsega ni mogel predviditi in da so se marsikatera dodatna dela pokazala šele takrat, ko so pričeli z deli. Kot primer je navedel posek dreves na ovinku pri osnovni šoli, kjer so jih morali posekati več, kot je bilo predvideno, izgradnja opornega zida pri kmetiji, kjer so morali omogočiti dostop do hleva, kar je naneslo okoli 25 tisoč evrov. Prav tako so morali dodatno izgraditi t.i. solze, ki kolesarjem omogočajo varno prečkanje ceste (urejanje svetil in varnega prečkanja cestišča). K debati se je vključil tudi direktor občinske uprave Samo Kristl, ki je pojasnil, da so bili zaradi izjemno kratkega roka (prvi razpisi so se pričeli v oktobru 2022, ko še niso imeli niti vseh soglasij) za izgradnjo primorani projekt izpeljati v določenih rokih, kar pa jim je tudi onemogočilo, da bi se lahko pri določenih situacijah drugače odločili.

seja jurij 1Janez Leopold je bil nadzornik pri gradnji kolesarski povezav.

»Če projekta ne bi izpeljali, ne bi morali zagotavljati zveznosti in tako bi celoten projekt padel v vodo,«

je podčrtal direktor, kar pa pomeni, da bi projekt večih občin v skupni vrednosti več milijonov evrov izvisel, krivdo pa bi nosila Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Kljub jasnim večkratnim pojasnilom nekateri svetniki niso bili pripravljeni sprejeti pojasnil, zakaj je do podražitve izgradnje kolesarskih povezav prišlo.

150 evrov kazni za neodstranjen pasji iztrebek

Svetniki so tudi potrdili Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kjer so med drugim tudi navedene obveznosti skrbnikov psov: psi morajo na javnem mestu biti na povodcu, skrbniki pa so tudi dolžni z javnih površin sproti odstranjevati pasje iztrebke. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo poskrbela, da bo na določenih javnih mestih postavila koše za iztrebke. Če skrbnik živali, ne odstrani iztrebkov iz javne površine, lahko nadzorni organ odredi, da iztrebke odstrani pristojni izvajalec javne komunalne službe, na stroške povzročitelja. Psov ni dovoljeno voditi na otroška igrišča, športna igrišča, pokopališča, javne prireditve in druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami. V kolikor bo prišlo do kršitev je zagrožena kazen 150 evrov za posameznika oziroma 500 evrov za pravno osebo.

Sledila so pobude in vprašanja članov občinskega sveta, ki pa so sejo občinskega sveta spremenila v kak debatni krožek, nikakor pa ne sejo občinskega sveta.

Na dnevu odprtih vrat voličinski gasilci pridobili nove člane

V soboto, 16. septembra, je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Voličina pripravilo Dan odprtih vrat, s čimer je želelo predstaviti svoje najnovejše pridobitve - nov gasilski dom in gasilsko vozilo GVC-1. Poleg tega je dogodek ponudil priložnost, da zainteresirani bližje spoznajo delo in opremo lokalnih gasilcev. Ekipa PGD Voličina, ki šteje več kot 100 članov, se je zavzeto pripravila in obiskovalcem predstavila različne vidike svojega dela. Predsednik PGD Voličina, Smiljan Marin, je izrazil zadovoljstvo nad obiskom in razkril, da so med dogodkom pridobili približno 10 novih članov.

volicina gasilci 1

Med atrakcijami so bile razstavljene gasilska oprema, prva pomoč, AED defibrilator, gasilska uniforma ter več tematsko obarvanih vaj. Obiskovalci so lahko izvedeli, kako ravnati z gasilnim aparatom, kako poteka gašenje z vodo in peno, a največ pozornosti je pritegnila gasilska lestev PGD Poljčane, ki je pogumne obiskovalce popeljala 28 metrov visoko nad središčem Voličine, ponujajoč čudovit razgled. Najmlajši obiskovalci so z veseljem preizkusili novo gasilsko vozilo, ki ga je društvo pridobilo pred slabim letom, ter se pod sireno odpeljali na krajšo panoramsko vožnjo.

volicina gasilci 3

"Z Občino smo se dogovorili, da bomo v sklopu Krajevnega praznika Voličine pripravili dan odprtih vrat in tako predstavili naše nove pridobitve, saj tega nismo mogli storiti v celoti lani. Ugodno vreme je bilo na naši strani, kar se je odrazilo tudi v dobrem obisku tako domačinov kot tudi obiskovalcev od drugod. Največ zanimanja so vzbudile vožnje z našim novim gasilskim vozilom s cisterno in lestvijo, ki nam jo je za ta dan posodilo PGD Poljčane," je o samem dogodku povedal predsednik Marin.

Starši in starejši občani so s pridom izkoristili priložnost, da se seznanijo z uporabo gasilnega aparata ter izrazili veselje, da so se lahko naučili, kako ravnati z njim. Predsednik Marin meni, da je ta dogodek koristen za družbo, saj omogoča pridobitev izkušenj in znanja, ki ga bodo ljudje lahko uporabili, ko bo to potrebno.

volicina gasilci 4

Letos že več kot 70 intervencij

PGD Voličina šteje dobrih 100 članov, od katerih je ena tretjina pionirjev in mladincev, druga tretjina pa operativnih gasilcev. Preostali člani pomagajo pri administraciji ali pa na druge načine prispevajo k delovanju društva. Novo vozilo PGD Voličina je v tem letu že sodelovalo v več kot 70 intervencijah, kar je skorajda povprečje za tri leta, je zaključil predsednik PGD Voličina Smiljan Marin.

volicina gasilci 6

Pohod v spomin pokojnemu Franciju Šuta

Gasilci PGD Sveta Trojica so se danes odpravili na pohod proti Zavrhu v spomin preminulemu predsedniku PGD Sveta Trojica Franciju Šuta. Več kot 30 pohodnikov se je oglasilo tudi na Dnevu odprtih vrat PGD Voličina in jim na tak način izkazalo podporo.

ovtar gasilci trojciaFoto: arhiv PGD Sveta Trojica

Nova povezava med Lenartom in Voličino: jekleni most za kolesarje

Danes zgodaj zjutraj, ob šesti uri, ko je mesto še objemala jesenska megla, so domači obrtniki s težko mehanizacijo dostavili v Voličino 24 ton težek jekleni most, ki bo povezoval Lenart z Voličino. Ta zgodba je del projekta izgradnje kolesarskih poti in predstavlja pomemben korak k bolj trajnostni in povezani občini Lenart. Postavitev mostu je spremljal tudi župan mag. Janez Kramberger in podžupan Franci Ornik.

most volicina 2

Jekleni most, dolg 27,5 metrov in širok 4 metre, je rezultat skupnega dela lokalnih obrtnikov, predvsem pa podjetja Jekon, ki je specializirano za izdelavo jeklenih konstrukcij. Izdelava mostu je trajala približno 14 dni, mojstrom pa je uspelo postaviti konstrukcijo v zgolj štirih urah. Gre za lep dosežek lokalnih obrtniških znanj in spretnosti.

Pri dostavi in postavitvi mostu so ključno vlogo odigrali tudi zaposleni iz podjetij Skala, Majhenič in Prangel, kar poudarja pomen lokalnega sodelovanja in partnerstva pri takšnih projektih.

most volicina 3

Trenutno most še čaka namestitev betonske plošče in asfaltne prevleke, preden bo v celoti pripravljen za uporabo. Ko bo dokončan, bo ta kolesarska pot zagotovila varno in udobno povezavo med Lenartom in Voličino, ki bo koristila tako prebivalcem kot tudi kolesarjem in rekreativcem. Projekt naj bi bil zaključen v oktobru letos.

Da mojstri niso ostali lačni in žejni med zahtevnim delom, je poskrbela Valerija Pukšič iz Kmetije Pukšič, ki je pripravila okusen obrok za vse udeležence. Njihova odločnost in trdo delo so zagotovili uspešno dokončanje tega pomembnega projekta.

most volicina 5

Projekti, kot je ta, poudarjajo pomen lokalnega gospodarstva in sodelovanja pri razvoju infrastrukture, ki izboljšuje kakovost življenja in trajnost lokalne skupnosti. Jekleni most, ki je bil danes postavljen, bo v prihodnjih letih služil kot ključna povezava med Lenartom in Voličino ter prispeval k razvoju kolesarskega prometa v regiji.

most volicina 4

Naročite se na RSS