banner fiskars2

Vpis

Napačno pojmovanje demokracije

Ilustracija Ana Ploj Ilustracija Ana Ploj

Pojem demokracija se v družbi pojavlja že od antične Grčije in na nek način označuje sistem odločanja. SSKJ navaja, da je demokracija politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh državljanov. Za pravilno razumevanje demokracije danes moramo pogledati, kaj je ta pomenila v preteklosti. Gre za splet različnih lastnosti, od vrednot, načinov odločanja do pravic, in vse to se je skozi zgodovino spreminjalo. Poznamo več modelov demokracije, ki so posledica različnega pojmovanja demokracije.
Občutek imam, da ljudje razumemo demokracijo preveč enostavno, saj jo razumemo kot svobodo in zaščito posameznika v družbi.

Pa je res tako?
Če se lotimo spoznavanja lastnosti in delovanja posameznih političnih sistemov, kaj hitro ugotovimo, da je demokracija zelo kompleksen pojem, ki ga v družbi uporabljamo preveč splošno.
Najpogostejši razliki sta neposredna in posredna demokracija. Neposredna sega v Antiko in omogoča neposredno participacijo pri političnem odločanju. Druga pa je posredna ali moderna demokracija, ki se je razvila kot politično predstavništvo in je alternativa političnim sistemom v Evropi. Danes ima večina tako imenovanih demokratičnih držav obliko predstavništva. V tem primeru ljudstvo podeljuje svojo suverenost predstavnikom, ki za njihove glasove tekmujejo na volitvah. Veliko govorimo o tem, da ljudi ne zanima politika, da ne gredo volit, in se vsi sprašujemo, kje so vzroki. Dejstvo je, da je predstavniški politični model izgubil zaupanje zaradi nezaupanja v njihove predstavnike. Politični sistem v sodobnem času zahteva delovanje interesnih skupin, ki vplivajo na politične odločevalce, če te delujejo v korist le nekega elementa družbe ali politične skupine in ne za skupno dobro, to ni demokracija. Demokracija nastopi šele takrat, ko te skupine delujejo v dobro vseh nas. Če se »navadni smrtniki« želimo vključiti v odločevalski proces, nam ostaja samo referendum, za katerim pa velikokrat stojijo tudi posamezne interesne skupine.

Vsekakor so volitve eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in pogoj za vzpostavitev in ohranitev pravne države in najbolj narobe je, ko volivci ocenimo, da so vsi enaki, saj potem ne gremo volit. Zavedati se moramo, da je izbiranje naših predstavnikov na volitvah naša pravica in predvsem dolžnost, kar pa velikokrat pozabljamo.
V nedeljo so lokalne volitve in na lokalnih volitvah si izbiramo župana in naše predstavnike v občinskem svetu. Ni prav, če rečemo, da ne gremo volit, ker ni pametnih kandidatov ali ker je župan tako že izvoljen in se nič ne bo spremenilo. Takšna odločitev je zelo napačna in zelo pomembno je, kdo nas zastopa v občinskem svetu in kako gleda županu pod prste, za katere projekte se zavzema in ali si res prizadeva za skupno dobro in razvoj širšega območja občine.

Na nas, volivcih, pa je, da izberemo takšne predstavnike, ki bodo res zastopali naše skupne interese in ne interesov posameznikov ali posameznih elit. Zavedajte se, da niso oni krivi, če so izvoljeni, ampak mi, ki smo zanje oddali naš glas.

Najbolj narobe pa seveda je, če na volitve ne gremo in pred in po volitvah samo kritiziramo in smo z izvoljenimi nezadovoljni. Navadno znajo tisti, ki ne volijo, največ povedati proti izvoljenim predstavnikom, dejansko pa so oni krivi za njihovo izvolitev, ker se niso udeležili volitev. Zato je zelo pomembno, da izpolnimo državljansko pravico in dolžnost. Trditev, da vas glas ne šteje na volitvah, je privlečena za lase, je napačna in je velikokrat posledica neinformiranosti. Zavedati se moramo, da demokracija potrebuje aktivnega državljana, ki se zna odločati, si pridobiti informacije in oddati svoj glas. Če ne volite in samo kritizirate ali ponavljate parole za nekimi navideznimi mnenjskimi voditelji, pazite, da vas ne ostrižejo in iz vaše volne spletejo tople nogavice. Zato gremo vsi na volitve in oddajmo glas za naše predstavnike. Ne pozabite, vsak glas šteje!

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 24 april 2023 12:48