Vpis

Ustvarjamo prijazno okolje za vse skupine občanov

Foto: Anita Grgić Foto: Anita Grgić

V Občini Lenart letos končuje četrti mandat županovanja mag. Janez Kramberger, ki pravi, da se vseh teh letih v občini trudijo zagotoviti enakomeren razvoj ter ustvariti prijazno okolje za vse skupine občanov in dodaja: »Z občinsko upravo se trudimo, da skupaj s strokovnjaki iz posameznih področij pripravljamo smernice razvoja transparentno in strokovno. Vse to potem predstavimo občinskim svetnikom, ki h predlogom izrazijo svoje predloge in mnenja. Ker so gradiva za projekte pripravljena strokovno in transparentno so zato tudi odločitve občinskih svetnikov in svetnic lažje. S takšnim načinom dela tudi na sejah občinskih svetov ni nekih nasprotovanj in skoraj vse odločitve sprejemamo soglasno.«

Kot sam pravi je najbolj ponosen, da jim je po večletnih prizadevanjih uspelo pričeti z rekonstrukcijo čistilne naprave s fekalno postajo na južnem delu mesta in prečrpalni del na severnem delu mesta, na katerem se bodo fekalne vode čistile za celotno naselje Lenart. Gre za največjo investicijo v zgodovini občine Lenart, saj njena vrednost znaša 5,7 milijona evrov in bo pričela poskusno obratovati v prihodnjem mesecu. Ta investicija pomeni za Lenart veliko in prispeva k ohranjanju narave.

ivek3

»Skupaj z občinami osrednjih Slovenskih goric smo začeli z gradnjo kolesarskih povezav. Končali smo obnovo parka v Lenartu, uredili tržnico, posodobili in modernizirali smo številne cestne odseke, uredili Maistrovo vilo na Zavrhu, obeležili 30-letnico samostojne države s postavitvijo stebra državnosti. Tudi na razvoj kmetijstva nismo pozabili, saj smo v Selcah zgradili namakalni sistem, ki omogoča tamkajšnjim kmetom sodobno kmetovanje, tudi podjetjem in podjetnikom nudimo dobro podporo v industrijski coni in še bi lahko našteval,« pravi o aktualnih investicijah župan Kramberger. V času svojega županovanja je najbolj ponosen na projekt ureditve centra mesta Lenart.

»Veliko smo postorili v vseh teh letih in ponosen sem na vse marljive ljudi, ki živijo tod in s katerimi vrtimo kolo razvoja občine naprej. Ob tem pa goste ob ogledu drugih delov občine rad popeljem v Zavrh, da si ogledajo lepote Slovenskih goric, ki jih je opeval že Rudolf Maister-Vojanov,« pravi župan Kramberger.

ivek7

Zavrh je poznan po kovinskem stolpu, ki letos obeležuje 40 obletnico postavitve, iz katerega se razprostira čudovit pogled na zeleno gričevnato pokrajino in večji del severovzhodne Slovenije. Popotniki in kolesarji se lahko v bližini stolpa okrepčajo v gostinskem lokalu in si ogledajo spominsko sobo generala v Stupičevi vili, ki jo je obnovila občina. Pred njo pa je tudi spomenik Rudolfa Maistra, ki je priljubljen element na fotografijah obiskovalcev.

Na stolpu je treba skrbeti tudi za varnost, zato so ga letos statično pregledali in je potreben manjših popravil in pleskanja, kar nameravajo opraviti v prihodnjem letu.

»Na vse zgodbe v občini navezujemo tudi razne dogodke in na takšen način želimo popestriti turistično ponudbo naše občine. V Zavrhu je tudi ponudba vin domačih vinarjev, razna domača ponudba, ki jo v kavarni ponuja gospod Vogrinec. Veliko kulturnih prireditev pa se dogaja čez celo leto, najbolj intenzivno je v poletnem času, tudi v sklopu Len-arta. Zavedamo se, da je razvoj trajnostnih oblik turizma nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim generacijam zato smo pridobili znak Slovenia Green. V naši občini stemimo k zmanjšanju porabe plastike in varovanju okolja, saj smo pridobili tudi certifikat Brez plastike. Občina Lenart pa je tudi prejemnica listine »Občina po meri invalidov«, kar pomeni, da tudi v praksi v središče postavljamo človeka invalida, njegovo socialno vključenost in nediskriminacijo,« pravi župan mag. Janez Kramberger.

ivek4

V programu razvoja občine Zavrh igra ključno vlogo pri razvoju turizma. Letos s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo obnavljajo staro hišo »cimpračo«, ki so ji pred leti nadeli novo streho. V sklopu obnove, ki bo končana jeseni, bodo zamenjali dotrajane dele in dobila bo nove zunanje in notranje omete. Nad obnovo bdijo strokovnjaki Zavoda za spomeniško varstvo Maribor. Obnovljena cimprača pa bo ob obnovljeni in razširjeni cesti skozi naselje na kateri je prostor tudi za kolesarje in pešce dopolnila turistično ponudbo Zavrha.

V Občini Lenart si po besedah Krambergerja prizadevajo zagotoviti čim več prostora za športne dejavnosti, zato vsako leto vlagajo v igrala, naprave in športne objekte.

ivek2

»Zadnja investicija, ki smo jo že izvedli, so dodatna igrala na Poleni, v tem času pa se izvaja tudi izgradnja plezalne stene, katere vrednost izgradnje znaša okrog 60.000 evrov. Uspeli smo zagotoviti proračunska sredstva in sredstva Fundacije za šport. Poimenovana je po rojaku alpinistu in pisatelju Tadeju Golobu. Otvoritev le-te bo 10. septembra,« je dejal Kramberger.

ivek5

Počasi se zaključuje gradnja gasilskega doma v Voličini, v mesecu novembru pa načrtujejo, da bi v Voličini v novi gasilski dom postavili tudi novo gasilsko vozilo.

Ob vseh teh investicijah pa v občini znatna proračunska sredstva namenjajo za predšolsko in šolsko dejavnost. Po besedah župana mag. Janeza Krambergerja v Osnovni šoli Voličina in telovadnici trenutno poteka energetska sanacija. Stavbi se bosta pozimi ogrevali s pomočjo petnajstih pred časom izvrtanih geotermalnih sond. Telovadnica je v sklopu tega projekta pridobila novo izolacijsko fasado in varčna LED svetila. Načrtujejo pa tudi gradnjo vrtca v Selcih, ki bo nadomestil vrtec iz leta 1969, ki je bil prvi vrtec v Republiki Sloveniji namenjen kmečkim otrokom.

Zaradi prostorske stiske so že pred časom začeli načrtovati prizidek k Osnovni šoli Lenart. Projekt je tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in računajo, da bo končan v prihodnjem letu.

»Lenart se širi, veliko mladih družin prihaja. Načrtujemo, da bomo v letu 2023 v Osnovni šoli Lenart imeli tri paralelke, torej, da bomo imeli v vsakemu izmed devetih razredov devetletke po tri razrede,« razlaga mag. Kramberger.

Ob vseh teh investicijah pa v Voličini poteka še obnova osrednjega trga v sklopu katerega bodo uredili center v treh nivojih. Po besedah Krambergerja bo obnovljen trg poživil središče Voličine in bo primeren tudi za dogodke, ki se bodo lahko odvijali na obnovljeni površini.

Na vprašanje ali bo kandidiral še petič pa Kramberger odgovarja:

»Na letošnjih županskih volitvah bom ponovno kandidiral za župana, ker želim zaključiti te investicije, ki se sedaj izvajajo. V mislih imam čistilno napravo, kolesarske poti, prizidek k OŠ Lenart, za katerega računam, da bo končan prihodnje leto. Potem je tu projekt nadzidava Zdravstvenega doma Lenart, za katerega imamo prav tako zagotovljena finančna sredstva, projekt je v fazi izbire izvajalca. Ob končanju naštetega pa želim nastaviti določene projekte za prihajajoči mandat, ki bodo koristni za našo lokalno skupnost. Po koncu mandata 2022-2026 pa se bom umaknil in županovanje prepustil mlajšim generacijam.«

ivek6

Kakšna je njegova vizija razvoja občine pa mag. Janez Kramberger pravi:

»Res je, za prihodnja leta imam razvojno naravnan načrt razvoja Občine Lenart. Nadaljevali bomo z izgradnjo kolesarskih povezav. Občina beleži velik trend priseljevanja, zato bomo še letos začeli z gradnjo prizidka k Osnovni šoli Lenart, nadaljevali bomo z modernizacijo cest, saj želimo v čim krajšem času urediti asfaltno cesto do vseh gospodinjstev v naši občini. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s turističnimi projekti, ki bodo vabili turiste, da se bodo radi ustavili pri nas, predvidena je širitev industrijske cone, kjer vsako leto dobi svoje mesto kar nekaj podjetij in trgovskih centrov. Pričakujemo, da bomo v kratkem pričeli z gradnjo dolgo pričakovane obvoznice, ki jo v dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo umeščamo v prostor. Ta dokument sprejemamo predolgo, zato upam, da bo jeseni sprejet. S sprejetim občinskim prostorskim načrtom bo obvoznica umeščena v prostor, s čimer bodo nastali pogoji za začetek projektiranja in odkupa zemljišč. Ministrstvo ima v proračunu že nekaj finančnih sredstev. Del obvoznice bo zgradila Direkcija za ceste v sklopu izgradnje kolesarskih povezav. Ocenjena vrednost investicije znaša 14 milijonov evrov.«

Nazadnje urejeno: sobota, 13 avgust 2022 15:41