zombi 2

Vpis

David Klobasa, župan občine Sv. Trojica, prebuja spečo Trnuljčico Slovenskih goric

David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica

Prepoznavnost Sv. Trojice se je v slovenskem prostoru v zadnjem času precej povečala. K temu pripomorejo predvsem kulturno-zabavni in družabni dogodki, ki ob rednih vzdrževalnih delih, infrastrukturnih posegih in ostalih načrtovanih projektih pomenijo nadstandardni del občinskega programa in dajejo kraju dodatno vrednost, ki je za slovensko javnost seveda zanimiva in privlačna. To je med drugim močna promocijska poteza, ki pripomore k temu, da se lahko počasi, a vztrajno dela tudi na turistični panogi, ki se v tem kraju doslej ni posebej razvijala, je pa glede na danosti in možnosti, ki jih kraj s svojimi prebivalci ima, prav gotovo zelo perspektivna zaposlitvena in finančno donosna možnost. S turistično ponudbo lahko obiskovalcem omogočimo uživanje v naravi, občudovanje kulturno-zgodovinske dediščine, ponudimo lahko številne oblike druženja, športne aktivnosti, čudovite ambiente in okusne domače dobrote.
Pravljični princ je Trnuljčico iz stoletnega spanja prebudil preprosto s poljubom, prebujanje kraja pa zahteva mnogo več od čarobnega poljuba; potrebno ga je sicer ljubiti, vendar je ključno vztrajno in potrpežljivo delo, znanje in ekipno sodelovanje, da se lahko začnejo odvijati spremembe, ki počasi puščajo sledi. Občina se lahko vsako leto pohvali s številnimi novostmi, obnovami, s pridobitvami, ki presegajo širše pričakovano, so pa del jasne županove vizije, ki temelji v prvi vrsti na ohranjanju, vzpodbujanju in nadgradnji obstoječega ter stremi k podpori razvoju turizma, ker se ta kaže kot močna dejavnost, ki spada v to okolje, kjer ljudje že delajo v tej smeri in potrebujejo le nekoliko več podjetne usmeritve.

Županovanje ni samo ukvarjanje s suhoparnimi številkami, iskanje finančnih sredstev, krpanje cestnih lukenj, kot bi na prvi pogled utegnili misliti, pač pa mnogo več. Kako vi vidite svojo funkcijo in kakšna je razlika županovanja v manjši občini in v velemestu?

Mislim, da se v vsem življenju nisem naučil toliko, kot sem se v zadnjih treh letih, saj funkcija župana pokriva tako zelo širok spekter dela in upravljanja, ki ga kot župan moram razumeti. Če pa želim občankam in občanom zagotoviti trajnostni, david klobasasistematično optimalen vsesplošen razvoj, pa je potrebno zadeve poznati v podrobnosti. Kar se tiče primerjave županovanja v manjši občini in mestu, pa težko sodim, saj lastnih izkušenj z vodenjem mestne občine nimam, verjamem pa, da ima vsaka svojo specifiko in dobre, pa tudi slabe lastnosti. Male občine moramo v isti meri izpolnjevati zakonsko določene naloge z bistveno manjšo ekipo kot mestne občine. V manjših občinskih upravah en zaposlen upravlja z več področji, med tem ko se v mestnih delo lažje razdeli po področjih. Je pa pri nas mogoče lažje preiti v izvajanje zadanih projektov, ker smo kot majhna ekipa bolj prožni in efektivni. V zadnjih treh letih našega krajevnega razvoja je mogoče spremljati, da je bil občinski proračun vsako leto več kot 93% realiziran, uspešnost prijav na razpise je bila stoodstotna, realizacija načrtovanega se zmeraj začne s prioritetnimi zadevami. Nastavljeni in pripravljeni so številni projekti, v katere je vloženo že ogromno dela, izvedba posameznega projekta je le še zaključni del celote in predstavlja samo deset odstotkov celotnega angažmaja, ki ga lahko vidi tudi vsa javnost, vse ostalo je očem prikrito in vprašanje je, ali se ga uporabniki zavedajo in dojamejo, da je za vsakim položenim kanalom, za vsakim metrom asfalta in za vsako svetilko veliko prehojenih poti in opravljenega dela.

Razvoj občine Sv. Trojica poteka večplastno in skrbno premišljeno. Od infrastrukturnih vlaganj, do spodbujanja novih ter ohranjanja obstoječih gospodarskih panog, do kulturno-zgodovinskih, izobraževalnih in umetnostnih vsebin, ki zaokrožajo celoto prizadevanj. Projekti se ne izvajajo stihijsko, pač pa so ustrezno premišljene naložbe, ki pokrivajo trenutne potrebe in s svojo novodobno strategijo napovedujejo trajnostno vrednost. Najbrž je za to potrebna dobra organizacija, ki izhaja iz trdnih temeljev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Kaj je pri tem vaše osnovno vodilo?

trojicafestMoje osnovno organizacijsko vodilo je celosten pregled nad občinsko situacijo in strateško načrtovanje izvajanja investicij, ki bodo imele dolgoročno vrednost, bodo celovite in gospodarno izvedene, hkrati pa bodo zagotavljale dvig kakovosti življenjskih pogojev v naši občini. V praksi to pomeni, da se izjemno trudimo prisluhniti vsaki individualni želji po določeni infrastrukturi, vendar kot občina moramo iskati možnosti, ki predstavljajo korist, zadovoljstvo in skupno dobro, kar zmeraj zahteva svoj čas, denar in dobro mero potrpežljivosti vsakega izmed nas. Včasih sem kakšno strastno željo in pregreto glavo prisiljen pomiriti na šaljiv način v smislu: Malo bo potrebno počakati, potem pa bo takoj.

Pri oblikovanju občinskega proračuna ste izjemno odprti za predloge vsakega posameznika. Konstruktivni predlogi, želje in potrebe občanov ter rešitve v zvezi s cestami, s kanalizacijo, vodovodom, razsvetljavo ipd. se, v kolikor so predstavljene občinskemu svetu, lahko prevetrijo, premislijo in vključijo v načrt dela, vendar ko je občinski proračun sprejet, je za občino oziroma za župana v izvedbenem smislu obvezujoč, ni pa ga mogoče več spreminjati. To je tudi ključni razlog za to, da kljub županovi dovzetnosti za želje občanov in sprejemanju predlogov vseh pričakovanj v dveh letih ni mogoče realizirati, ker je za to nujno potreben ustrezen čas in denar. V kolikšni meri občani z razumevanjem gledamo na ustaljene pravno-formalne postopke, ki so potrebni, da je posamezne predlagane rešitve možno izpeljati?

Občani so vedno bolj razumljivi, vedno bolj nam zaupajo. Ker vidijo, da zadeve peljemo v pravo smer, da se trudimo in delamo za dobrobit vseh in vsakega posameznika, tudi vedno bolj verjamejo v to, da bodo projekti realizirani, vendar postopki za to zahtevajo svoj čas in denar. Raznoraznih neugodnih pritiskov je vedno manj. To je zelo podobno družinski dinamiki, ko vsi otroci v istem hipu želijo uresničitev svojih sanj, vendar naj bo starševska ljubezen do otrok še tako velika, je situacija zmeraj povezana z realnimi možnostmi in zmožnostmi.

Vidno je, da iz minimalnih danosti ustvarjate optimalno, če ne celo maksimalno, pa vendar uporabniki še zmeraj detektivsko oprezamo za tem, ali je župan zares izpolnil dane obljube, ali pa se je morda čemu izognil. Kako vi odgovarjate na ta dvom? Ali ste in v kolikšni meri uspeli uresničiti dane volilne obljube?

Mislim, da me občani in širša javnost sedaj že pozna po tem, da manj govorim in več delam. Seveda sledimo zastavljenim vizijam, ki smo jih strnili v strategijo razvoja naše občine že v samem začetku. Korak za korakom projekti iz papirja postajajo realnost in vedno bolj se riše potencial in realna slika zmožnosti. Trojica je seveda še daleč od tega, kar osebno verjamem, da je lahko, vendar ocenjujem, da trenutni projekti v izvajanju ustvarjajo močne in prave temelje za eno izmed najbolj prodornih in glede na kakovost bivanja eno najbolj zaželenih slovenjegoriških občin prihodnosti.

Najožja ekipa, s katero največ delate, vas dojema kot posebnega vodja – ste kreativni, novodobni, drzni, hitrih odločitev in tudi bliskovitih dejanj. Vaša delovna ekipa mora biti prožna, sposobna vam mora biti slediti in skupaj z vami ohranjati pozitivno energijo in zanos. Naj bo še tako optimalna kombinacija sodelovalnega delovnega duha, še vedno bo prostor za kritiko.

Kako gledate na kritiko? Kako obravnavate kritiko občanov?

Kritika je zelo pomembna povratna informacija, če je podana objektivno in je konstruktivna. Njena nasprotna različica je kritizerstvo, ki nikomur ne koristi, temveč deluje zelo negativno in razdiralno, je pa žal za Slovence zelo značilna. Pri vsakem izražanju kritike je zame pomemben dialog, kar pomeni, da je nek pogled pojasnjen, utemeljen in predlaga rešitve. Tudi sam se držim tega načela. Sem zelo empatičen, zato izhajam iz sebe in ljudi ne obremenjujem s številnimi ovirami, na katere naletimo ob uresničevanju in izpolnjevanju občinskih nalog in del. Kakorkoli obračamo, gre za delo z ljudmi, kar pomeni, da predstavlja sprejemanje raznolikih načinov komunikacije in različnih karakterjev, zato kritike ne jemljem osebno, pač pa jo poskušam zmeraj obrniti v informacijo, ki lahko vodi k izboljšanju naslednjih rešitev in k mirni komunikaciji.

Kako lahko, po vašem mnenju, posameznik poskrbi za osebno notranjo harmonijo, ki jo pozitivno širi tudi v okolju in z njo uspešno gradi svoj družbeni in družaben obstoj?

Nekako naravno nam je, da lastne neugodne stvari odrivamo, jih potiskamo proč od sebe in pričakujemo, da nas bodo osrečevali zunanji dejavniki, da se bo spreminjal svet okoli nas, toda v resnici lahko največ naredimo sami. V vseh življenjskih obdobjih se moramo truditi in osebno delati za svoje dobro notranje počutje, nič iz zunanjega sveta nas ne more osrečiti. Sam sem hvaležen za dano priložnost dela, ki ga opravljam, ker se mi zdi, da lahko s svojim delom vplivam tudi na to, da komu pomagam, toda za to se nenehno trudim ohranjati svoje notranje ravnovesje, ker šele tako lahko dobro funkcioniram.

Ste zelo prepoznavni. Na tej širše odgovorni funkciji, ki zahteva več udejstvovanja in odgovornih potez, še toliko bolj. A že od nekdaj veljate za osebo s posebno karizmo. Za osebo, ki pusti dober vtis, ima ugoden učinek na okolico, in ko ima priložnost pokazati svoje veščine, hitro požanje občudovanje in pohvalo. Izraža vas več posebnosti, s katerimi se sprehajate po medijskih stezah, kaj pa je za vas merodajno, kaj je tisto, po čemer mislite, da ste markantni? Po čem naj bi vas ljudje poznali, spoznali, prepoznali?

Meni se zdi, da sem najboljši predstavnik svoje lastne drugačnosti, ker je vsak posameznik zase svet, svoj individuum in rad bi poudaril, da je to potrebno ceniti in spoštovati. Veseli me, da stojim za svojimi dejanji in drzno na videz brezmejno posegam do zvezd, a se zavedam meja. Sem optimističen, pozitivno naravnan, z največjo možno mero verovanja v zastavljene ideale in s smislom za humor. Rad imam svoj kreativen duh. S svojim načinom funkcioniranja želim dati podeželju blišč in sijaj, ustaljene tradicionalne načine zavijem v urbano, moderno embalažo 21. stoletja. Posledično s tem dajem žlahtnost in sijaj podeželju. Srčno upam, da s svojim ravnanjem pozitivno motiviram tudi druge, ki v svojih raznolikostih skrivajo enormne potenciale, a jih ne sprožijo, ker so ukleščeni v stereotipnih načelih naše širše družbene atmosfere.

Svet zaznavate izrazito čutno. V tej vaši predstavi ne manjka slike, zvoka, vonja, otipa. Kakšna je vaša vizija Sv. Trojice čez 10 let in kako se vi v navezi s krajem postavljate v ta čas?

Sv. Trojica čez deset let je družabno stičišče Slovenskih goric, dom srčnim, srečnim, ambicioznim, drznim in sočutnim občanom, ki so s svojim delom vzor svojim potomcem. Kraj je ena sodobnejših občin, ki omogoča nadstandardni razvoj človeških potencialov v vseh dimenzijah in sebe vidim … hm … če bo šlo tako naprej, najbrž ob jezeru »fejst zmatranega« (smeh).

Kaj je vaša najljubša poletna osvežitev?

Moja najljubša poletna osvežitev je TrojicaFest, ki se nadaljuje v Trilogijo ob jezeru.

Kakšno je vaše sporočilo svojim občanom za današnji dan? Kaj jim, nam želite v prihodnosti?

Za današnji dan, in vsakega posebej prav tako, nam želim, da se dobro začne in enako konča.
V času, ki si prizadeva, da bi nas delil na vse mogoče strani in načine, nam želim modrosti, pristne iskrenosti, dobrih odnosov, spoštovanja, potrpežljivosti, medsebojnega razumevanja in pomoči. Boga pa prosim, da k vsemu temu doda še zdravje.

Sv. Trojica je majhna občina, ki se z jasno vizijo, s strateškimi potezami in glamuroznimi prireditvami postavlja ob bok velikim mestom. Ključna pri tem je županova naravnanost v to smer, da v majhnosti ne vidi ovir za delo, temveč številne priložnosti za velike korake. Svoje znanje, spretnosti, povezave in znanstva vnovči v to, da se lahko dogajajo velike stvari, s katerimi presega cono dojemljivega in pričakovanega in uresničuje prav to, kar nam sporoča skozi projekcijo Razsvetljenja na pročelju trojiške cerkve:

»Razumi, da si TI novo življenje, TEBI je dana priložnost!
Veruj, verjemi in čuti! Bodi sprememba!«

mag. Nataša Bauman, prof.

Nazadnje urejeno: torek, 24 avgust 2021 15:54