banner fiskars2

Vpis
Nina Zorman

Nina Zorman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend eleifend adipiscing. Quisque purus tellus, volutpat ut luctus eu, egestas quis nibh. In molestie dignissim lacinia. Website URL: http://www.gavick.com

Svetniki soglašajo z vrtčevsko sistemizacijo in s petimi oddelki vrtca

Občinski svetniki so na 17. redni seji sprejeli Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, ki določa takso za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja. Soglasno je bil sprejet tudi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki je usklajen z določbami spremenjene zakonodaje in minimalno posega v obstoječa občinska odloka.

Občinski svetniki so podali soglasje k novi ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki znaša 20,09 EUR na efektivno uro. Novo ceno je predlagal izvajalec omenjene storitve Dom Danice Vogrinec Maribor. Cena za uporabnika storitve ostaja nespremenjena in znaša 3,50 EUR na efektivno uro. Po besedah predstavnic Doma Danice Vogrinec Simone Balan in Patricije Švajncer je bil v zadnjem času zaznan porast povpraševanja po storitvi pomoči na domu, zaradi česar predlagajo zaposlitev dveh dodatnih oskrbovalk. Člani občinskega sveta so soglašali tudi s predlaganima cenama izvajalcev storitve institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami »nastanitev v drugi družini« in s predlagano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V šolskem letu 2021/22 bodo kapacitete vrtca popolnoma zasedene, v petih oddelkih bo vključenih 95 otrok, pri čemer je občinski svet povečal normativ v vsakem oddelku vrtca za dva otroka.

Občinski svet se je na seji seznanil tudi s Poročilom o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v letu 2020. Boštjan Berlak, prokurist podjetja Saubermacher Slovenija, d. o. o., je povedal, da je bilo na območju občine v letu 2020 zbranih okrog 400 ton komunalnih odpadkov.

Na Jurovski cesti po novem prehitre voznike umirjajo "ležeči policaji"

V torek, 29. junij 2021, so na Jurovski cesti v Lenartu, kjer se nahajajo stanovanjski kompleksi, postavili nove hitrostne omejitve. Kljub temu, da je na tem območju bila hitrost omejena na 30km/h so stanovalci opažali, da je se je večina mimo vozečih vozil ne drži. Zaradi otrok, ki se gibajo okoli stanovanjskih blokov, so postavili nove t.i. ležeče policaje. S tako potezo bodo omejili prehitre voznike in tako omogočili bolj varno gibanje.

Naselji Novinci in Slavšina pridobili optično omrežje

V Občini Sveti Andraž pospešeno gradijo optiično omrežje, saj želijo priklop omogočiti prav vsakemu občanu. Z deli, ki jih izvaja Telekom, d. d., bo tako končano hrbtenično omrežje in tako bodo lahko omrežje razvejali do ostalih razpršenih naselij. Priključitev za ta del Novinc in Slavišine bo po zagotovilih Telekoma Slovenije mogoč do konca avgusta. 

Svetniki soglašajo z vrtčevsko sistemizacijo in s petimi oddelki vrtca

Občinski svetniki so na 17. redni seji sprejeli Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, ki določa takso za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja. Soglasno je bil sprejet tudi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki je usklajen z določbami spremenjene zakonodaje in minimalno posega v obstoječa občinska odloka.

Občinski svetniki so podali soglasje k novi ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki znaša 20,09 EUR na efektivno uro. Novo ceno je predlagal izvajalec omenjene storitve Dom Danice Vogrinec Maribor. Cena za uporabnika storitve ostaja nespremenjena in znaša 3,50 EUR na efektivno uro. Po besedah predstavnic Doma Danice Vogrinec Simone Balan in Patricije Švajncer je bil v zadnjem času zaznan porast povpraševanja po storitvi pomoči na domu, zaradi česar predlagajo zaposlitev dveh dodatnih oskrbovalk.

Člani občinskega sveta so soglašali tudi s predlaganima cenama izvajalcev storitve institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami »nastanitev v drugi družini« in s predlagano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V šolskem letu 2021/22 bodo kapacitete vrtca popolnoma zasedene, v petih oddelkih bo vključenih 95 otrok, pri čemer je občinski svet povečal normativ v vsakem oddelku vrtca za dva otroka.

Občinski svet se je na seji seznanil tudi s Poročilom o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v letu 2020. Boštjan Berlak, prokurist podjetja Saubermacher Slovenija, d. o. o., je povedal, da je bilo na območju občine v letu 2020 zbranih okrog 400 ton komunalnih odpadkov.

Naročite se na RSS