zombi 2

Vpis

Kaj se skriva v arheoloških najdbah pri Sveti Trojici?

Nad ostanki nekdanje trdne Poličeve kmetije se nahaja tudi kamnolom, poznan že v rimskih časih. Foto: Marjan Toš. Nad ostanki nekdanje trdne Poličeve kmetije se nahaja tudi kamnolom, poznan že v rimskih časih. Foto: Marjan Toš.

SKRIVNOSTNI SVET STARIN GLOBOKO POD ZEMLJO VSE BOLJ ZANIMIV
Kulturno umetniško društvo Ernest Golob Peter iz Svete Trojice v Slovenskih goricah, ki ga vodi predsednik Drago Lipič, vodi zanimiv dolgoročni projekt z obsežno raziskavo z naslovom Rimljani in druga najdišča v Gradišču, ki jo izvajajo v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Maribora. Na njihovem območju je po do zdaj ugotovljenih raziskavah potrjenih 56 zanimivih najdišč, od Gočove in Gočovskega vrha, do Senekovičevega hriba v Zg. Porčiču in najdišča pri nekdanji domačiji Polič v Oseku. Najdišče na Poličevi njivi, kot ga je že pred desetletji označil ugledni arheolog in raziskovalec Stanko Pahič, je tudi največje na trojiškem območju. Deloma je bilo že raziskano, ugotovitve pa je arheolog Pahič, ki je marsikje opavil ionirske raziskave in odkril dragocene najdbe, strnil v študiji z naslovom Skrivnosti svet starin pri Cerkvenjaku v Slovenskih goricah.

To najdišče v Oseku se nahaja nad nekdanjim kamnolom nad domačijo Polič. Tam so našli ohranjeno gomilno grobišče s 50 gomilami. Strokovnjaki domnevajo se, da so bili v njih pokopani delavci – Rimljani, ki so delali v kamnolomu. Ta kamnolom je zelo zanimiv, saj gre za nahajališče rumenorjavih kamenin, apnenca in peščenjaka. Že desetletja sameva in se ne uporablja več, počasi pa se zarašča tudi njegov vhod. Kljub temu so raziskovalci odkrili in potrdili, da je nekaj sto metrov jamskih rovov še vedno trdnih. Kamnolom pri Poliču velja za enega redkih v Sloveniji, v katerem so kamen pridobivali podzemsko. Kamen so uporabljali kot gradbeni material. Med drugim pri gradnji mnogih cerkvenih stavb širom po Slovenskih goricah. Iz njega je zgrajena cerkev sv. Benedikta, cerkev sv. Treh kraljev, negovski grad in celo cerkev na Ptujski gori. Da o številnih trških stavbah v bližnji Sv. Trojici in Lenartu je govorimo posebej.

Ostanki antičnih stavb so bili najdeni tudi na njivah nad vasjo Spodnja Senarska. Stavbe so imele preproste kamnite temelje. Skupina gomil je bila odkrita tudi ob vznožju Gočovskega vrha. Med 56 najdišči na območju občine Sveta Trojica se bodo našla še nekatera nova. Z raziskavo bodo natančno evidentirali ta skrivnostni svet iz davne preteklosti in izsledke raziskave tudi javno objavili.

Nazadnje urejeno: torek, 31 maj 2022 13:21