banner fiskars2

Vpis

Občinske subvencije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Foto: Bojan Firbas Foto: Bojan Firbas

Občina Cerkvenjak je objavila javni razpis za kmetijstvo. Za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja bo občina letos namenila 22 tisoč evrov.

V okviru razpisa bo občina sofinancirala posamezne ukrepe za razvoja kmetijstva in podeželja. Vloge lahko oddajo fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskih gospodinjstev, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Prav tako se lahko prijavijo za sredstva registrirana stanovska društva in interesna združenja s področij kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki imajo sedež ali izvajajo programe na območju občine.

Največ sredstev bo občina namenila za pomoč pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev (12 tisoč evrov), za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (3,5 tisoč evrov) ter za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov (3 tisoč evrov). Za pomoč pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine kmetijskih gospodarstev je na voljo 1,5 tisoč evrov, po tisoč evrov pa za pomoč pri izobraževanju in podporo društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Nazadnje urejeno: sreda, 05 april 2023 12:00